หมวดหมู่:

interjection

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinterjection

 • การออกเสียง : no
  no [en]
 • การออกเสียง : yes
  yes [en]
 • การออกเสียง : yo
  yo [es]
 • การออกเสียง : shit
  shit [en]
 • การออกเสียง : こんにちは
  こんにちは [ja]
 • การออกเสียง : ありがとう
  ありがとう [ja]
 • การออกเสียง : why
  why [en]
 • การออกเสียง : おはようございます
  おはようございます [ja]
 • การออกเสียง : whatever
  whatever [en]
 • การออกเสียง : さようなら
  さようなら [ja]
 • การออกเสียง : おはよう
  おはよう [ja]
 • การออกเสียง : おやすみなさい
  おやすみなさい [ja]
 • การออกเสียง : こんばんは
  こんばんは [ja]
 • การออกเสียง : すみません
  すみません [ja]
 • การออกเสียง : cool
  cool [en]
 • การออกเสียง : いただきます
  いただきます [ja]
 • การออกเสียง : どういたしまして
  どういたしまして [ja]
 • การออกเสียง : はじめまして
  はじめまして [ja]
 • การออกเสียง : wow
  wow [en]
 • การออกเสียง : iie
  iie [ja]
 • การออกเสียง : hein
  hein [fr]
 • การออกเสียง : hey
  hey [en]
 • การออกเสียง : うん
  うん [ja]
 • การออกเสียง : ага
  ага [ru]
 • การออกเสียง : お
  [ja]
 • การออกเสียง : おやすみ
  おやすみ [ja]
 • การออกเสียง : 不客气
  不客气 [zh]
 • การออกเสียง : mazel tov
  mazel tov [en]
 • การออกเสียง : いいえ
  いいえ [ja]
 • การออกเสียง : ううん
  ううん [ja]
 • การออกเสียง : oh
  oh [en]
 • การออกเสียง : それ
  それ [ja]
 • การออกเสียง : はい
  はい [ja]
 • การออกเสียง : bejesus
  bejesus [en]
 • การออกเสียง : あ
  [ja]
 • การออกเสียง : ojo
  ojo [es]
 • การออกเสียง : 請
  [nan]
 • การออกเสียง : おかえりなさい
  おかえりなさい [ja]
 • การออกเสียง : ただいま
  ただいま [ja]
 • การออกเสียง : なるほど
  なるほど [ja]
 • การออกเสียง : え
  [ja]
 • การออกเสียง : じゃあ
  じゃあ [ja]
 • การออกเสียง : そう
  そう [ja]
 • การออกเสียง : eh
  eh [en]
 • การออกเสียง : no way
  no way [en]
 • การออกเสียง : gosh
  gosh [en]
 • การออกเสียง : さよなら
  さよなら [ja]
 • การออกเสียง : もしもし
  もしもし [ja]
 • การออกเสียง : ごきげんよう
  ごきげんよう [ja]
 • การออกเสียง : ugh
  ugh [no]
 • การออกเสียง : oops
  oops [en]
 • การออกเสียง : ええ
  ええ [ja]
 • การออกเสียง : いえ
  いえ [ja]
 • การออกเสียง : すごい
  すごい [ja]
 • การออกเสียง : どうも
  どうも [ja]
 • การออกเสียง : よろしく
  よろしく [ja]
 • การออกเสียง : phew
  phew [en]
 • การออกเสียง : じゃ
  じゃ [ja]
 • การออกเสียง : おい
  おい [ja]
 • การออกเสียง : Nah
  Nah [de]
 • การออกเสียง : やあ
  やあ [ja]
 • การออกเสียง : Whoa
  Whoa [en]
 • การออกเสียง : どうぞ
  どうぞ [ja]
 • การออกเสียง : おめでとう
  おめでとう [ja]
 • การออกเสียง : Whew
  Whew [en]
 • การออกเสียง : ごちそうさま
  ごちそうさま [ja]
 • การออกเสียง : vas-y
  vas-y [fr]
 • การออกเสียง : ごめん
  ごめん [ja]
 • การออกเสียง : そうですね
  そうですね [ja]
 • การออกเสียง : heu
  heu [de]
 • การออกเสียง : あれ?
  あれ? [ja]
 • การออกเสียง : Mince !
  Mince ! [fr]
 • การออกเสียง : よし
  よし [ja]
 • การออกเสียง : gadzooks
  gadzooks [en]
 • การออกเสียง : えっ
  えっ [ja]
 • การออกเสียง : miau
  miau [pt]
 • การออกเสียง : Huey
  Huey [es]
 • การออกเสียง : Ade
  Ade [en]
 • การออกเสียง : ま
  [ja]
 • การออกเสียง : urgh
  urgh [en]
 • การออกเสียง : love it
  love it [en]
 • การออกเสียง : ようこそ
  ようこそ [ja]
 • การออกเสียง : poot
  poot [en]
 • การออกเสียง : fiddlesticks
  fiddlesticks [en]
 • การออกเสียง : お早う
  お早う [ja]
 • การออกเสียง : フェ
  フェ [ja]
 • การออกเสียง : drat
  drat [en]
 • การออกเสียง : Klappe
  Klappe [de]
 • การออกเสียง : ew
  ew [kmr]
 • การออกเสียง : héhé
  héhé [fr]
 • การออกเสียง : sûrement pas
  sûrement pas [fr]
 • การออกเสียง : aïe
  aïe [fr]
 • การออกเสียง : yay
  yay [en]
 • การออกเสียง : HU
  HU [de]
 • การออกเสียง : あー
  あー [ja]
 • การออกเสียง : haw
  haw [en]
 • การออกเสียง : Flûte !
  Flûte ! [fr]
 • การออกเสียง : Ben dis-donc !
  Ben dis-donc ! [fr]
 • การออกเสียง : あーあ
  あーあ [ja]
 • การออกเสียง : bah !
  bah ! [fr]