หมวดหมู่:

Interface

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงInterface

 • การออกเสียง : arayüz arayüz [tr]
 • การออกเสียง : browser browser [en]
 • การออกเสียง : browsers browsers [en]
 • การออกเสียง : dial dial [en]
 • การออกเสียง : keyboard keyboard [en]
 • การออกเสียง : keypad keypad [en]
 • การออกเสียง : LinQuid LinQuid [en]
 • การออกเสียง : rollover rollover [en]
 • การออกเสียง : SLI SLI [en]
 • การออกเสียง : touch-screen touch-screen [en]
 • การออกเสียง : vizard vizard [en]