• บันทึกการออกเสียงคำว่า ingredince ingredince [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า harina harina [es]
 • การออกเสียงคำว่า 果糖ぶどう糖液糖 果糖ぶどう糖液糖 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 果糖ブドウ糖液糖 果糖ブドウ糖液糖 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า egg white egg white [en]
 • การออกเสียงคำว่า 中力粉 (ちゅうりきこ) 中力粉 (ちゅうりきこ) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 強力粉 (きょうりきこ) 強力粉 (きょうりきこ) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 薄力粉 (はくりきこ) 薄力粉 (はくりきこ) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า K d'Arôme Cacao K d'Arôme Cacao [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Hopfenextrakt Hopfenextrakt [de]
 • การออกเสียงคำว่า Ventrèche Ventrèche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า maltodextrin maltodextrin [en]
 • การออกเสียงคำว่า مقوما مقوما [ar]