หมวดหมู่:

Inglaterra

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงInglaterra

 • การออกเสียง : Edinburgh
  Edinburgh [en]
 • การออกเสียง : Manchester
  Manchester [en]
 • การออกเสียง : Inglaterra
  Inglaterra [es]
 • การออกเสียง : Bristol
  Bristol [en]
 • การออกเสียง : Iorque
  Iorque [pt]