หมวดหมู่:

Informatique

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงInformatique

 • การออกเสียง : USB USB [en]
 • การออกเสียง : Mozilla Firefox Mozilla Firefox [en]
 • การออกเสียง : Geany Geany [en]
 • การออกเสียง : smule smule [fr]
 • การออกเสียง : appareil informatique appareil informatique [fr]
 • การออกเสียง : kilo-octet kilo-octet [fr]
 • การออกเสียง : mégaoctet mégaoctet [fr]
 • การออกเสียง : une appli une appli [fr]
 • การออกเสียง : journalisation journalisation [fr]
 • การออกเสียง : exec exec [en]
 • การออกเสียง : asymptotiquement asymptotiquement [fr]
 • การออกเสียง : technicité informatisée technicité informatisée [fr]
 • การออกเสียง : avis de lecture avis de lecture [fr]
 • การออกเสียง : la ligne de commande la ligne de commande [fr]
 • การออกเสียง : gigaoctet gigaoctet [fr]
 • การออกเสียง : l'interface utilisateur l'interface utilisateur [fr]
 • การออกเสียง : SSII SSII [fr]
 • การออกเสียง : ActivInspire ActivInspire [fr]