หมวดหมู่:

information technology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinformation technology

 • การออกเสียง : frame frame [en]
 • การออกเสียง : data type data type [en]
 • การออกเสียง : Googleplex Googleplex [en]
 • การออกเสียง : tastiera tastiera [it]
 • การออกเสียง : webstorm webstorm [en]
 • การออกเสียง : socket socket [en]
 • การออกเสียง : script script [en]
 • การออกเสียง : nVidia CUDA nVidia CUDA [en]
 • การออกเสียง : icona icona [it]
 • การออกเสียง : schermo schermo [it]
 • การออกเสียง : PNG PNG [it]
 • การออกเสียง : cartella cartella [it]
 • การออกเสียง : Qt Qt [en]
 • การออกเสียง : tasto tasto [it]
 • การออกเสียง : プログラマ (プログラマー) プログラマ (プログラマー) [ja]
 • การออกเสียง : spyware spyware [en]
 • การออกเสียง : accesso accesso [it]
 • การออกเสียง : programma programma [it]
 • การออกเสียง : Stuxnet Stuxnet [en]
 • การออกเสียง : qubit qubit [en]
 • การออกเสียง : Smartphone-Betriebssystem Smartphone-Betriebssystem [de]
 • การออกเสียง : risoluzione risoluzione [it]
 • การออกเสียง : Webformular Webformular [de]
 • การออกเสียง : mouseover mouseover [en]
 • การออกเสียง : cenosillicaphobia cenosillicaphobia [en]
 • การออกเสียง : IT (abbreviation) IT (abbreviation) [en]
 • การออกเสียง : Sprachchatfunktion Sprachchatfunktion [de]
 • การออกเสียง : lettore DVD lettore DVD [it]
 • การออกเสียง : SWF SWF [it]
 • การออกเสียง : scheda video scheda video [it]
 • การออกเสียง : dlan dlan [sl]
 • การออกเสียง : Origin PC Origin PC [en]
 • การออกเสียง : chipset chipset [en]
 • การออกเสียง : Zahlensystem Zahlensystem [de]
 • การออกเสียง : Leo LaPorte Leo LaPorte [en]
 • การออกเสียง : dekrement dekrement [de]
 • การออกเสียง : sistema operativo sistema operativo [es]
 • การออกเสียง : definizione definizione [it]
 • การออกเสียง : copia di sicurezza copia di sicurezza [it]
 • การออกเสียง : stampante digitale stampante digitale [it]
 • การออกเสียง : scheda di rete scheda di rete [it]
 • การออกเสียง : システムアナリスト システムアナリスト [ja]
 • การออกเสียง : utenza utenza [it]
 • การออกเสียง : riavviare riavviare [it]
 • การออกเสียง : cavo USB cavo USB [it]
 • การออกเสียง : scheda audio scheda audio [it]
 • การออกเสียง : disco esterno disco esterno [it]
 • การออกเสียง : masterizzare masterizzare [it]
 • การออกเสียง : Wartungscenter Wartungscenter [de]
 • การออกเสียง : Avantiq Avantiq [fr]
 • การออกเสียง : dispositivo mobile dispositivo mobile [it]
 • การออกเสียง : cliccare cliccare [it]
 • การออกเสียง : Fring Fring [en]
 • การออกเสียง : errore di sistema errore di sistema [it]
 • การออกเสียง : blocco note blocco note [it]
 • การออกเสียง : Internetoption Internetoption [de]
 • การออกเสียง : Ordneroption Ordneroption [de]
 • การออกเสียง : pannello di controllo pannello di controllo [it]
 • การออกเสียง : stashes stashes [en]
 • การออกเสียง : Zentrale Verarbeitungseinheit Zentrale Verarbeitungseinheit [de]
 • การออกเสียง : Dualsystem Dualsystem [de]
 • การออกเสียง : FLA FLA [en]
 • การออกเสียง : Freigabecenter Freigabecenter [de]
 • การออกเสียง : Emacs Emacs [en]
 • การออกเสียง : Anmeldeinformationsverwaltung Anmeldeinformationsverwaltung [de]
 • การออกเสียง : Lo-Dash Lo-Dash [en]
 • การออกเสียง : Livebox Livebox [en]
 • การออกเสียง : porta USB porta USB [it]
 • การออกเสียง : Dateiformat Dateiformat [de]
 • การออกเสียง : masterizzatore masterizzatore [it]
 • การออกเสียง : Zweiersystem Zweiersystem [de]
 • การออกเสียง : schermata schermata [it]
 • การออกเสียง : Systemsteuerungselement Systemsteuerungselement [de]
 • การออกเสียง : NPER NPER [en]
 • การออกเสียง : portabilità portabilità [it]
 • การออกเสียง : qudit qudit [en]
 • การออกเสียง : Textchatfunktion Textchatfunktion [de]
 • การออกเสียง : interfaccia interfaccia [it]
 • การออกเสียง : Indizierungsoption Indizierungsoption [de]
 • การออกเสียง : Inkrement Inkrement [de]
 • การออกเสียง : Heimnetzgruppe Heimnetzgruppe [de]
 • การออกเสียง : Serverneustart Serverneustart [de]
 • การออกเสียง : I.T. I.T. [en]
 • การออกเสียง : usabilità usabilità [it]
 • การออกเสียง : piastra piastra [it]
 • การออกเสียง : Desktopverbindung Desktopverbindung [de]
 • การออกเสียง : Problembehandlung Problembehandlung [de]
 • การออกเสียง : Leistungstool Leistungstool [de]
 • การออกเสียง : Treppeneffekt Treppeneffekt [de]
 • การออกเสียง : Hermann Eul Hermann Eul [de]
 • การออกเสียง : Infobereichsymbol Infobereichsymbol [de]
 • การออกเสียง : qutrit qutrit [en]
 • การออกเสียง : FLV FLV [en]
 • การออกเสียง : Liesmich Liesmich [de]
 • การออกเสียง : cavo di rete cavo di rete [it]
 • การออกเสียง : Energieoption Energieoption [de]
 • การออกเสียง : Mobilitätscenter Mobilitätscenter [de]
 • การออกเสียง : chiavetta USB chiavetta USB [it]
 • การออกเสียง : Startmenü Startmenü [de]
 • การออกเสียง : LiveCD LiveCD [en]