• การออกเสียงคำว่า معلومات معلومات [ar]
 • การออกเสียงคำว่า data data [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سندیسا سندیسا [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า InfoCatólica InfoCatólica [es]
 • การออกเสียงคำว่า gis gis [en]
 • การออกเสียงคำว่า intelligence intelligence [en]
 • การออกเสียงคำว่า data set data set [en]
 • การออกเสียงคำว่า wiki wiki [es]
 • การออกเสียงคำว่า impacts impacts [en]
 • การออกเสียงคำว่า DNA DNA [en]
 • การออกเสียงคำว่า dope dope [en]
 • การออกเสียงคำว่า 데이터베이스 데이터베이스 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า midlets midlets [en]
 • การออกเสียงคำว่า Chinese wall Chinese wall [en]
 • การออกเสียงคำว่า FWO FWO [en]
 • การออกเสียงคำว่า i.e. i.e. [en]
 • การออกเสียงคำว่า TMI TMI [en]
 • การออกเสียงคำว่า on the record on the record [en]
 • การออกเสียงคำว่า Zaraz wracam Zaraz wracam [pl]
 • การออกเสียงคำว่า PhysX PhysX [en]
 • การออกเสียงคำว่า المعلومات المعلومات [ar]
 • การออกเสียงคำว่า Thomson Reuters Thomson Reuters [en]
 • การออกเสียงคำว่า מידע מידע [he]
 • การออกเสียงคำว่า counterespionage counterespionage [en]
 • การออกเสียงคำว่า recon recon [en]
 • การออกเสียงคำว่า ground truth ground truth [en]
 • การออกเสียงคำว่า SEM SEM [pt]
 • การออกเสียงคำว่า savegame savegame [en]
 • การออกเสียงคำว่า appendices appendices [en]
 • การออกเสียงคำว่า мағлұмат мағлұмат [kk]