• การออกเสียงคำว่า visa (verb) visa (verb) [sv]
 • การออกเสียงคำว่า vivi vivi [pt]
 • การออกเสียงคำว่า spraševati spraševati [sl]
 • การออกเสียงคำว่า ĝojkrii ĝojkrii [eo]
 • การออกเสียงคำว่า Расстануться Расстануться [ru]
 • การออกเสียงคำว่า perpendikulara perpendikulara [sr]
 • การออกเสียงคำว่า wgłębiać wgłębiać [pl]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kewsel Kewsel [kw] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า elegirse elegirse [es]
 • การออกเสียงคำว่า reread reread [en]
 • การออกเสียงคำว่า 부정사 부정사 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า polvistua polvistua [fi]
 • การออกเสียงคำว่า puolata puolata [fi]
 • การออกเสียงคำว่า routia routia [fi]
 • การออกเสียงคำว่า a pregăti a pregăti [ro]
 • การออกเสียงคำว่า a adormi a adormi [ro]
 • การออกเสียงคำว่า رهانیدن رهانیدن [fa]
 • การออกเสียงคำว่า tlít tlít [cs]
 • การออกเสียงคำว่า fevelâ fevelâ [fur]
 • การออกเสียงคำว่า clamâ clamâ [fur]
 • การออกเสียงคำว่า taiâ taiâ [fur]
 • การออกเสียงคำว่า gjoldi gjoldi [fur]
 • การออกเสียงคำว่า mangjâ mangjâ [fur]
 • การออกเสียงคำว่า bevi bevi [it]
 • การออกเสียงคำว่า scrivi scrivi [it]
 • การออกเสียงคำว่า murî murî [fur]
 • การออกเสียงคำว่า tradusi tradusi [fur]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า նկարել նկարել [hy] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า ساختن و پرداختن ساختن و پرداختن [fa]
 • การออกเสียงคำว่า ساختگی کردن ساختگی کردن [fa]