หมวดหมู่:

Indian states

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงIndian states

 • การออกเสียง : Kerala Kerala [ml]
 • การออกเสียง : Punjab Punjab [en]
 • การออกเสียง : Karnataka Karnataka [hi]
 • การออกเสียง : Goa Goa [gom]
 • การออกเสียง : Assam Assam [as]
 • การออกเสียง : Rajasthan Rajasthan [hi]
 • การออกเสียง : Maharashtra Maharashtra [mr]
 • การออกเสียง : Jharkhand Jharkhand [hi]
 • การออกเสียง : Tamil Nadu Tamil Nadu [hi]
 • การออกเสียง : Meghalaya Meghalaya [hi]
 • การออกเสียง : Haryana Haryana [hi]
 • การออกเสียง : Arunachal Pradesh Arunachal Pradesh [hi]
 • การออกเสียง : Uttarakhand Uttarakhand [hi]
 • การออกเสียง : Uttar Pradesh Uttar Pradesh [hi]
 • การออกเสียง : Sikkim Sikkim [hi]
 • การออกเสียง : Himachal Pradesh Himachal Pradesh [hi]
 • การออกเสียง : Mizoram Mizoram [hi]
 • การออกเสียง : Nagaland Nagaland [hi]
 • การออกเสียง : West Bengal West Bengal [hi]
 • การออกเสียง : Madhya Pradesh Madhya Pradesh [hi]
 • การออกเสียง : Chhattisgarh Chhattisgarh [hi]
 • การออกเสียง : Andhra Pradesh Andhra Pradesh [te]
 • การออกเสียง : Orissa Orissa [hi]
 • การออกเสียง : Manipur Manipur [hi]
 • การออกเสียง : Tripura Tripura [hi]
 • การออกเสียง : جموں و کشمیر جموں و کشمیر [ur]
 • การออกเสียง : উড়িষ্যা উড়িষ্যা [bn]