หมวดหมู่:

Indian states

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงIndian states

 • การออกเสียง : Kerala
  Kerala [ml]
 • การออกเสียง : Punjab
  Punjab [en]
 • การออกเสียง : Karnataka
  Karnataka [hi]
 • การออกเสียง : Goa
  Goa [gom]
 • การออกเสียง : Assam
  Assam [as]
 • การออกเสียง : Rajasthan
  Rajasthan [hi]
 • การออกเสียง : Maharashtra
  Maharashtra [mr]
 • การออกเสียง : Jharkhand
  Jharkhand [hi]
 • การออกเสียง : Tamil Nadu
  Tamil Nadu [hi]
 • การออกเสียง : Meghalaya
  Meghalaya [hi]
 • การออกเสียง : Uttar Pradesh
  Uttar Pradesh [hi]
 • การออกเสียง : Uttarakhand
  Uttarakhand [hi]
 • การออกเสียง : Haryana
  Haryana [hi]
 • การออกเสียง : Arunachal Pradesh
  Arunachal Pradesh [hi]
 • การออกเสียง : Himachal Pradesh
  Himachal Pradesh [hi]
 • การออกเสียง : Sikkim
  Sikkim [hi]
 • การออกเสียง : Madhya Pradesh
  Madhya Pradesh [hi]
 • การออกเสียง : Mizoram
  Mizoram [hi]
 • การออกเสียง : Nagaland
  Nagaland [hi]
 • การออกเสียง : West Bengal
  West Bengal [hi]
 • การออกเสียง : Chhattisgarh
  Chhattisgarh [hi]
 • การออกเสียง : Andhra Pradesh
  Andhra Pradesh [te]
 • การออกเสียง : Orissa
  Orissa [hi]
 • การออกเสียง : Manipur
  Manipur [hi]
 • การออกเสียง : Tripura
  Tripura [hi]
 • การออกเสียง : جموں و کشمیر
  جموں و کشمیر [ur]
 • การออกเสียง : উড়িষ্যা
  উড়িষ্যা [bn]