หมวดหมู่:

india

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงindia

 • การออกเสียง : Taj Mahal Taj Mahal [en]
 • การออกเสียง : Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi [hi]
 • การออกเสียง : Kerala Kerala [ml]
 • การออกเสียง : ghee ghee [hi]
 • การออกเสียง : New Delhi New Delhi [en]
 • การออกเสียง : Mumbai Mumbai [en]
 • การออกเสียง : Darjeeling Darjeeling [hi]
 • การออกเสียง : Delhi Delhi [en]
 • การออกเสียง : Punjab Punjab [en]
 • การออกเสียง : Bombay Bombay [en]
 • การออกเสียง : Karnataka Karnataka [hi]
 • การออกเสียง : Ayurveda Ayurveda [sa]
 • การออกเสียง : Navi Mumbai Navi Mumbai [hi]
 • การออกเสียง : Singh Singh [pa]
 • การออกเสียง : Calcutta Calcutta [en]
 • การออกเสียง : Ahmedabad Ahmedabad [en]
 • การออกเสียง : Siddhartha Siddhartha [en]
 • การออกเสียง : Aamir Khan Aamir Khan [hi]
 • การออกเสียง : Goa Goa [gom]
 • การออกเสียง : Mohandas Karamchand Gandhi Mohandas Karamchand Gandhi [hi]
 • การออกเสียง : Chennai Chennai [hi]
 • การออกเสียง : Bangalore Bangalore [en]
 • การออกเสียง : Jaipur Jaipur [hi]
 • การออกเสียง : Arjuna Arjuna [hi]
 • การออกเสียง : Satyagraha Satyagraha [hi]
 • การออกเสียง : Gujarat Gujarat [fr]
 • การออกเสียง : Ganges Ganges [ne]
 • การออกเสียง : Tata Tata [pl]
 • การออกเสียง : Assam Assam [as]
 • การออกเสียง : Holi Holi [hi]
 • การออกเสียง : Manmohan Singh Manmohan Singh [hi]
 • การออกเสียง : bela bela [eo]
 • การออกเสียง : Chaya Chaya [es]
 • การออกเสียง : Marine Drive Marine Drive [en]
 • การออกเสียง : Patanjali Patanjali [hi]
 • การออกเสียง : tikka tikka [hi]
 • การออกเสียง : Maharashtra Maharashtra [mr]
 • การออกเสียง : rupia rupia [it]
 • การออกเสียง : Marathi Marathi [hi]
 • การออกเสียง : Malai Kofta Malai Kofta [hi]
 • การออกเสียง : Mysore Mysore [kn]
 • การออกเสียง : Wankhede Stadium Wankhede Stadium [hi]
 • การออกเสียง : Elphinstone Road Elphinstone Road [en]
 • การออกเสียง : garam masala garam masala [hi]
 • การออกเสียง : tom-tom tom-tom [en]
 • การออกเสียง : インド インド [ja]
 • การออกเสียง : Tamil Nadu Tamil Nadu [hi]
 • การออกเสียง : Jain Jain [hi]
 • การออกเสียง : salwar-kameez salwar-kameez [hi]
 • การออกเสียง : Anika Anika [de]
 • การออกเสียง : Diwali Diwali [mr]
 • การออกเสียง : কলকাতা কলকাতা [bn]
 • การออกเสียง : Bihar Bihar [hi]
 • การออกเสียง : Palak Paneer Palak Paneer [hi]
 • การออกเสียง : Kolkata Kolkata [hi]
 • การออกเสียง : الهند الهند [ar]
 • การออกเสียง : Bengaluru Bengaluru [kn]
 • การออกเสียง : Mughal Mughal [en]
 • การออกเสียง : Shah Jahan Shah Jahan [hi]
 • การออกเสียง : Adipoli Adipoli [ml]
 • การออกเสียง : Samosa Samosa [hi]
 • การออกเสียง : ambar ambar [es]
 • การออกเสียง : Kannada Kannada [kn]
 • การออกเสียง : Mandodari Mandodari [hi]
 • การออกเสียง : Surpanakha Surpanakha [hi]
 • การออกเสียง : Dhritarashtra Dhritarashtra [sa]
 • การออกเสียง : Anand Anand [hi]
 • การออกเสียง : bina bina [hi]
 • การออกเสียง : sitar sitar [it]
 • การออกเสียง : Varanasi Varanasi [hi]
 • การออกเสียง : Annie Besant Annie Besant [en]
 • การออกเสียง : Ganesh Chaturthi Ganesh Chaturthi [hi]
 • การออกเสียง : Garuda Garuda [hi]
 • การออกเสียง : Pali Pali [de]
 • การออกเสียง : Raina Raina [fi]
 • การออกเสียง : chole bhature chole bhature [hi]
 • การออกเสียง : vihar vihar [hi]
 • การออกเสียง : Pondicherry Pondicherry [en]
 • การออกเสียง : Mawsynram Mawsynram [hi]
 • การออกเสียง : Chowpatty Chowpatty [hi]
 • การออกเสียง : Nilesh Nilesh [hi]
 • การออกเสียง : Virata Virata [hi]
 • การออกเสียง : Shivam Shivam [hi]
 • การออกเสียง : Nagarjuna Nagarjuna [hi]
 • การออกเสียง : Lord Freeman Thomas Willingdon Lord Freeman Thomas Willingdon [en]
 • การออกเสียง : Lassi Lassi [fi]
 • การออกเสียง : Garuda Purana Garuda Purana [sa]
 • การออกเสียง : Ujjain Ujjain [hi]
 • การออกเสียง : Narendra Modi Narendra Modi [gu]
 • การออกเสียง : Red Fort Red Fort [en]
 • การออกเสียง : Telangana Telangana [hi]
 • การออกเสียง : Leh-Ladakh Leh-Ladakh [hi]
 • การออกเสียง : Pandu Pandu [hi]
 • การออกเสียง : chapati chapati [hi]
 • การออกเสียง : Zubin Mehta Zubin Mehta [hi]
 • การออกเสียง : krait krait [en]
 • การออกเสียง : Deepak Chopra Deepak Chopra [hi]
 • การออกเสียง : Dwarka Dwarka [hi]
 • การออกเสียง : chaat chaat [hi]
 • การออกเสียง : হুগলী হুগলী [bn]