หมวดหมู่:

indefinite article

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงindefinite article

  • การออกเสียง : a
    a [en]
  • การออกเสียง : an
    an [en]
  • การออกเสียง : unu
    unu [eo]