หมวดหมู่:

improvement

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงimprovement

 • การออกเสียง : kaizen kaizen [ja]
 • การออกเสียง : bootstrap bootstrap [en]
 • การออกเสียง : put a donk on it put a donk on it [en]
 • การออกเสียง : 改善 改善 [ja]
 • การออกเสียง : plastic surgery plastic surgery [en]
 • การออกเสียง : upscaling upscaling [en]
 • การออกเสียง : ameliorative ameliorative [en]
 • การออกเสียง : upscale upscale [en]
 • การออกเสียง : βελτίωση βελτίωση [el]
 • การออกเสียง : optimise optimise [en]
 • การออกเสียง : udoskonalenie udoskonalenie [pl]