หมวดหมู่:

impresario

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงimpresario

  • การออกเสียง : James Burbage James Burbage [en]
  • การออกเสียง : Imprésario Imprésario [fr]
  • การออกเสียง : Raoul Gunsbourg Raoul Gunsbourg [fr]
  • การออกเสียง : Jacques Senf Jacques Senf [nl]