หมวดหมู่:

implements

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงimplements

  • การออกเสียง : pen pen [en]
  • การออกเสียง : nutcracker nutcracker [en]
  • การออกเสียง : tongs tongs [en]
  • การออกเสียง : Bronze Age Bronze Age [en]
  • การออกเสียง : utensylia utensylia [pl]