หมวดหมู่:

immorally

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงimmorally

  • การออกเสียง : źle
    źle [pl]