หมวดหมู่:

im fine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงim fine

  • การออกเสียง : ajunngilanga ajunngilanga [kl]
  • การออกเสียง : ke teng ke teng [tn]
  • บันทึกการออกเสียง : vara gada vara gada [dv] รอการออกเสียง