หมวดหมู่:

ige

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงige

 • การออกเสียง : les les [fr]
 • การออกเสียง : old old [en]
 • การออกเสียง : vert vert [fr]
 • การออกเสียง : verte verte [fr]
 • การออกเสียง : less less [en]
 • การออกเสียง : mer mer [fr]
 • การออกเสียง : fed fed [en]
 • การออกเสียง : halt halt [en]
 • การออกเสียง : sajnálom sajnálom [hu]
 • การออกเสียง : sír sír [hu]
 • การออกเสียง : örülök örülök [hu]
 • การออกเสียง : utazik utazik [hu]
 • การออกเสียง : vont vont [fr]
 • การออกเสียง : megpróbálom megpróbálom [hu]
 • การออกเสียง : mozog mozog [sk]
 • การออกเสียง : akarok akarok [hu]
 • การออกเสียง : plătesc plătesc [ro]
 • การออกเสียง : veri veri [tr]
 • การออกเสียง : repül repül [hu]
 • การออกเสียง : tudsz tudsz [hu]
 • การออกเสียง : ásni ásni [hu]
 • การออกเสียง : vagytok vagytok [hu]
 • การออกเสียง : sült sült [hu]
 • การออกเสียง : hirdet hirdet [hu]
 • การออกเสียง : énekel énekel [hu]
 • การออกเสียง : felrepül felrepül [hu]
 • การออกเสียง : vala vala [pt]
 • การออกเสียง : megengedett megengedett [hu]
 • การออกเสียง : indokolja indokolja [hu]
 • การออกเสียง : hallom hallom [hu]
 • การออกเสียง : egyetért egyetért [hu]
 • การออกเสียง : ütközik ütközik [hu]
 • การออกเสียง : vegyék vegyék [hu]
 • การออกเสียง : leszáll leszáll [hu]
 • การออกเสียง : kezeskedhetne kezeskedhetne [hu]
 • การออกเสียง : alkalmaz alkalmaz [hu]
 • การออกเสียง : utal utal [hu]
 • การออกเสียง : hívjuk hívjuk [hu]
 • การออกเสียง : kiegyensúlyozott kiegyensúlyozott [hu]
 • การออกเสียง : beáll beáll [hu]
 • การออกเสียง : kérlek kérlek [hu]
 • การออกเสียง : próbálkozik próbálkozik [hu]
 • การออกเสียง : tanít tanít [hu]
 • การออกเสียง : kel kel [tr]
 • การออกเสียง : köt köt [hu]
 • การออกเสียง : gondoskodik gondoskodik [hu]
 • การออกเสียง : tör tör [hu]
 • การออกเสียง : várok várok [hu]
 • การออกเสียง : elhagyott elhagyott [hu]
 • การออกเสียง : villámcsapás villámcsapás [hu]
 • การออกเสียง : megfordult megfordult [hu]
 • การออกเสียง : köti köti [hu]
 • การออกเสียง : tolni tolni [hu]
 • การออกเสียง : kiválasztott kiválasztott [hu]
 • การออกเสียง : találsz találsz [hu]
 • การออกเสียง : kiment kiment [hu]
 • การออกเสียง : hallasz hallasz [hu]
 • การออกเสียง : megjelenik megjelenik [hu]
 • การออกเสียง : elfelejtettem elfelejtettem [hu]
 • การออกเสียง : megakadályoz megakadályoz [hu]
 • การออกเสียง : tisztelni tisztelni [hu]
 • การออกเสียง : lejárt lejárt [hu]
 • การออกเสียง : megmondd megmondd [hu]
 • การออกเสียง : fordít fordít [hu]
 • การออกเสียง : kérek kérek [hu]
 • การออกเสียง : szalad szalad [hu]
 • การออกเสียง : megérkezik megérkezik [hu]
 • การออกเสียง : találtam találtam [hu]
 • การออกเสียง : megírt megírt [hu]
 • การออกเสียง : imádom imádom [hu]
 • การออกเสียง : zár zár [hu]
 • การออกเสียง : alakít alakít [hu]
 • การออกเสียง : sütkérez sütkérez [hu]
 • การออกเสียง : eltávolítani eltávolítani [hu]
 • การออกเสียง : érez érez [hu]
 • การออกเสียง : látok látok [hu]
 • การออกเสียง : közöljük közöljük [hu]
 • การออกเสียง : abbahagy abbahagy [hu]
 • การออกเสียง : zavarok zavarok [hu]
 • การออกเสียง : véd véd [hu]
 • การออกเสียง : örül örül [hu]
 • การออกเสียง : válaszol válaszol [hu]
 • การออกเสียง : teheted teheted [hu]
 • การออกเสียง : vitt vitt [et]
 • การออกเสียง : folyt folyt [hu]
 • การออกเสียง : elveszett elveszett [hu]
 • การออกเสียง : festett festett [hu]
 • การออกเสียง : aratott aratott [hu]
 • การออกเสียง : folytat folytat [hu]
 • การออกเสียง : hasonlít hasonlít [hu]
 • การออกเสียง : menti menti [fr]
 • การออกเสียง : kelt kelt [en]
 • การออกเสียง : ajánl ajánl [hu]
 • การออกเสียง : fertőzött fertőzött [hu]
 • การออกเสียง : ünnepli ünnepli [hu]
 • การออกเสียง : arculattervezés arculattervezés [hu]
 • การออกเสียง : szeretek szeretek [hu]
 • การออกเสียง : beszélget beszélget [hu]
 • การออกเสียง : kezdek kezdek [hu]
 • การออกเสียง : merészkedik merészkedik [hu]