หมวดหมู่:

Idrija

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงIdrija

  • การออกเสียง : Črni Vrh Črni Vrh [sl]
  • การออกเสียง : Godovič Godovič [sl]
  • การออกเสียง : Ledine Ledine [it]
  • การออกเสียง : Spodnja Idrija Spodnja Idrija [sl]
  • บันทึกการออกเสียง : Čekovnik Čekovnik [sl] รอการออกเสียง