หมวดหมู่:

idioms

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงidioms

 • การออกเสียง : je ne sais quoi je ne sais quoi [fr]
 • การออกเสียง : 冰冻三尺,非一日之寒 冰冻三尺,非一日之寒 [zh]
 • การออกเสียง : curtains curtains [en]
 • การออกเสียง : trick or treat trick or treat [en]
 • การออกเสียง : hanky-panky hanky-panky [en]
 • การออกเสียง : Common Sense Common Sense [en]
 • การออกเสียง : call of duty call of duty [en]
 • การออกเสียง : politically correct politically correct [en]
 • การออกเสียง : dynamite dynamite [en]
 • การออกเสียง : cheers cheers [en]
 • การออกเสียง : nowadays nowadays [en]
 • การออกเสียง : slow but sure slow but sure [en]
 • การออกเสียง : middle of nowhere middle of nowhere [en]
 • การออกเสียง : lowest common denominator lowest common denominator [en]
 • การออกเสียง : Up in the Air Up in the Air [en]
 • การออกเสียง : it ain't over 'til the fat lady sings it ain't over 'til the fat lady sings [en]
 • การออกเสียง : hit and miss hit and miss [en]
 • การออกเสียง : rocket science rocket science [en]
 • การออกเสียง : 脍炙人口 脍炙人口 [zh]
 • การออกเสียง : tête-à-tête tête-à-tête [fr]
 • การออกเสียง : troublemaker troublemaker [en]
 • การออกเสียง : off the wall off the wall [en]
 • การออกเสียง : fancy fancy [en]
 • การออกเสียง : 不客气 不客气 [zh]
 • การออกเสียง : rolling stone rolling stone [en]
 • การออกเสียง : bread and butter bread and butter [en]
 • การออกเสียง : where there’s a will, there’s a way where there’s a will, there’s a way [en]
 • การออกเสียง : in the thick of it in the thick of it [en]
 • การออกเสียง : no brainer no brainer [en]
 • การออกเสียง : blessing in disguise blessing in disguise [en]
 • การออกเสียง : star-crossed lovers star-crossed lovers [en]
 • การออกเสียง : get it get it [en]
 • การออกเสียง : Freudian slip Freudian slip [en]
 • การออกเสียง : never mind never mind [en]
 • การออกเสียง : à la carte à la carte [fr]
 • การออกเสียง : 不经一事,不长一智 不经一事,不长一智 [zh]
 • การออกเสียง : no kidding no kidding [en]
 • การออกเสียง : last but not least last but not least [en]
 • การออกเสียง : dive dive [en]
 • การออกเสียง : Jekyll and Hyde Jekyll and Hyde [en]
 • การออกเสียง : iron out iron out [en]
 • การออกเสียง : my lips are sealed my lips are sealed [en]
 • การออกเสียง : tummy tummy [en]
 • การออกเสียง : foundation foundation [en]
 • การออกเสียง : gut feeling gut feeling [en]
 • การออกเสียง : sitting pretty sitting pretty [en]
 • การออกเสียง : double-edged sword double-edged sword [en]
 • การออกเสียง : booze booze [en]
 • การออกเสียง : slick slick [en]
 • การออกเสียง : Get a life! Get a life! [en]
 • การออกเสียง : Aunt Sally Aunt Sally [en]
 • การออกเสียง : 溜达 溜达 [zh]
 • การออกเสียง : at last at last [en]
 • การออกเสียง : 雪上加霜 雪上加霜 [zh]
 • การออกเสียง : funny ha ha funny ha ha [en]
 • การออกเสียง : buy into buy into [en]
 • การออกเสียง : got what it takes got what it takes [en]
 • การออกเสียง : bite your tongue bite your tongue [en]
 • การออกเสียง : drink like a fish drink like a fish [en]
 • การออกเสียง : Sodom and Gomorrah Sodom and Gomorrah [en]
 • การออกเสียง : get on my wick get on my wick [en]
 • การออกเสียง : all things must pass all things must pass [en]
 • การออกเสียง : hem and haw hem and haw [en]
 • การออกเสียง : sorry sight sorry sight [en]
 • การออกเสียง : break a leg break a leg [en]
 • การออกเสียง : pooped pooped [en]
 • การออกเสียง : devil's advocate devil's advocate [en]
 • การออกเสียง : blow a fuse blow a fuse [en]
 • การออกเสียง : keep an eye on keep an eye on [en]
 • การออกเสียง : original sin original sin [en]
 • การออกเสียง : all ears all ears [en]
 • การออกเสียง : it ain't over till it's over it ain't over till it's over [en]
 • การออกเสียง : team spirit team spirit [en]
 • การออกเสียง : on behalf on behalf [en]
 • การออกเสียง : cock a snook cock a snook [en]
 • การออกเสียง : heart's content heart's content [en]
 • การออกเสียง : pull yourself together pull yourself together [en]
 • การออกเสียง : Keep it real! Keep it real! [en]
 • การออกเสียง : balls balls [en]
 • การออกเสียง : 一石二鳥 一石二鳥 [ja]
 • การออกเสียง : It's high time. It's high time. [en]
 • การออกเสียง : tabula rasa tabula rasa [en]
 • การออกเสียง : 萬事如意 萬事如意 [yue]
 • การออกเสียง : 老婆 老婆 [zh]
 • การออกเสียง : cold feet cold feet [en]
 • การออกเสียง : wives and girlfriends wives and girlfriends [en]
 • การออกเสียง : chattering classes chattering classes [en]
 • การออกเสียง : cost an arm and a leg cost an arm and a leg [en]
 • การออกเสียง : a stab in the dark a stab in the dark [en]
 • การออกเสียง : bounce bounce [en]
 • การออกเสียง : 雪中送炭 雪中送炭 [zh]
 • การออกเสียง : mano a mano mano a mano [it]
 • การออกเสียง : gift horse gift horse [en]
 • การออกเสียง : dirty laundry dirty laundry [en]
 • การออกเสียง : deaf ear deaf ear [en]
 • การออกเสียง : fool's gold fool's gold [en]
 • การออกเสียง : en revanche en revanche [fr]
 • การออกเสียง : free as a bird free as a bird [en]
 • การออกเสียง : sharp as a tack sharp as a tack [en]
 • การออกเสียง : 逻辑 逻辑 [zh]