หมวดหมู่:

idiomas

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงidiomas

 • การออกเสียง : español español [es]
 • การออกเสียง : pronunciación pronunciación [es]
 • การออกเสียง : lingüística lingüística [es]
 • การออกเสียง : fonética fonética [es]
 • การออกเสียง : Klingon Klingon [en]
 • การออกเสียง : alemães alemães [pt]
 • การออกเสียง : vocativo vocativo [es]
 • การออกเสียง : prepositivo prepositivo [pt]
 • การออกเสียง : radiotéléphonie radiotéléphonie [fr]
 • การออกเสียง : Língua Portuguesa Língua Portuguesa [pt]
 • การออกเสียง : make my day make my day [en]
 • การออกเสียง : retorrománico retorrománico [es]
 • การออกเสียง : reintegracionismo reintegracionismo [pt]
 • การออกเสียง : croata croata [es]
 • การออกเสียง : médio-alemão médio-alemão [pt]
 • การออกเสียง : aoristo aoristo [pt]
 • การออกเสียง : dungun dungun [arn]
 • การออกเสียง : suaili suaili [pt]
 • การออกเสียง : hasta pública hasta pública [pt]
 • การออกเสียง : abjasio abjasio [es]
 • การออกเสียง : mal del puerco mal del puerco [es]
 • การออกเสียง : suajili suajili [es]
 • การออกเสียง : tagalo tagalo [pt]
 • การออกเสียง : 意思の疎通 意思の疎通 [ja]
 • การออกเสียง : provenzal provenzal [es]
 • การออกเสียง : nem tris nem tris [pt]
 • การออกเสียง : nem pinta nem pinta [pt]
 • การออกเสียง : indonésio indonésio [pt]
 • การออกเสียง : Linguísta Linguísta [pt]
 • การออกเสียง : crioulo haitiano crioulo haitiano [pt]
 • การออกเสียง : macedônico macedônico [pt]
 • การออกเสียง : neología neología [es]
 • การออกเสียง : Quiero aprender muchos idiomas Quiero aprender muchos idiomas [es]
 • การออกเสียง : spanjol spanjol [no]
 • การออกเสียง : indoeuropeos indoeuropeos [es]
 • การออกเสียง : rifeño rifeño [es]
 • การออกเสียง : tigriña tigriña [es]