หมวดหมู่:

idiomas

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงidiomas

 • การออกเสียง : español
  español [es]
 • การออกเสียง : pronunciación
  pronunciación [es]
 • การออกเสียง : lingüística
  lingüística [es]
 • การออกเสียง : fonética
  fonética [es]
 • การออกเสียง : Klingon
  Klingon [en]
 • การออกเสียง : alemães
  alemães [pt]
 • การออกเสียง : vocativo
  vocativo [es]
 • การออกเสียง : prepositivo
  prepositivo [pt]
 • การออกเสียง : radiotéléphonie
  radiotéléphonie [fr]
 • การออกเสียง : Língua Portuguesa
  Língua Portuguesa [pt]
 • การออกเสียง : make my day
  make my day [en]
 • การออกเสียง : retorrománico
  retorrománico [es]
 • การออกเสียง : reintegracionismo
  reintegracionismo [pt]
 • การออกเสียง : croata
  croata [es]
 • การออกเสียง : médio-alemão
  médio-alemão [pt]
 • การออกเสียง : aoristo
  aoristo [pt]
 • การออกเสียง : dungun
  dungun [arn]
 • การออกเสียง : suaili
  suaili [pt]
 • การออกเสียง : hasta pública
  hasta pública [pt]
 • การออกเสียง : abjasio
  abjasio [es]
 • การออกเสียง : mal del puerco
  mal del puerco [es]
 • การออกเสียง : suajili
  suajili [es]
 • การออกเสียง : tagalo
  tagalo [pt]
 • การออกเสียง : 意思の疎通
  意思の疎通 [ja]
 • การออกเสียง : provenzal
  provenzal [es]
 • การออกเสียง : nem tris
  nem tris [pt]
 • การออกเสียง : nem pinta
  nem pinta [pt]
 • การออกเสียง : indonésio
  indonésio [pt]
 • การออกเสียง : Linguísta
  Linguísta [pt]
 • การออกเสียง : crioulo haitiano
  crioulo haitiano [pt]
 • การออกเสียง : macedônico
  macedônico [pt]
 • การออกเสียง : neología
  neología [es]
 • การออกเสียง : Quiero aprender muchos idiomas
  Quiero aprender muchos idiomas [es]
 • การออกเสียง : spanjol
  spanjol [no]
 • การออกเสียง : indoeuropeos
  indoeuropeos [es]
 • การออกเสียง : rifeño
  rifeño [es]
 • การออกเสียง : tigriña
  tigriña [es]