หมวดหมู่:

identity

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงidentity

 • การออกเสียง : prejudice prejudice [en]
 • การออกเสียง : mother's maiden name mother's maiden name [en]
 • การออกเสียง : feminism feminism [en]
 • การออกเสียง : coming out coming out [fr]
 • การออกเสียง : oppression oppression [en]
 • การออกเสียง : intersectionality intersectionality [en]
 • การออกเสียง : minorities minorities [en]
 • การออกเสียง : privilege-checking privilege-checking [en]
 • การออกเสียง : Italian-American Italian-American [en]
 • การออกเสียง : تشخص تشخص [fa]
 • การออกเสียง : cisnormative cisnormative [en]
 • การออกเสียง : هويته هويته [ar]
 • การออกเสียง : identity politics identity politics [en]
 • การออกเสียง : Finlandization Finlandization [en]
 • การออกเสียง : 2LO 2LO [en]
 • การออกเสียง : IPS IPS [en]
 • การออกเสียง : E.I.D. E.I.D. [en]
 • การออกเสียง : otherkin otherkin [en]
 • การออกเสียง : ailuranthropy ailuranthropy [en]
 • การออกเสียง : tożsamość tożsamość [pl]
 • การออกเสียง : pagkakakilanlan pagkakakilanlan [tl]
 • การออกเสียง : پہچان پہچان [ur]