หมวดหมู่:

idea

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงidea

 • การออกเสียง : i i [en]
 • การออกเสียง : idee idee [de]
 • การออกเสียง : ideologia ideologia [fi]
 • การออกเสียง : pomysł pomysł [pl]
 • การออกเสียง : רעיון רעיון [he]
 • การออกเสียง : پندار پندار [fa]
 • การออกเสียง : zwycięska zwycięska [pl]
 • การออกเสียง : wzniosła wzniosła [pl]
 • การออกเสียง : ideya ideya [tl]
 • การออกเสียง : idealiści idealiści [pl]
 • การออกเสียง : ideowośc ideowośc [pl]
 • การออกเสียง : demokratyczna demokratyczna [pl]
 • การออกเสียง : utopijna utopijna [pl]
 • การออกเสียง : koncepcja koncepcja [pl]
 • การออกเสียง : przewodnia przewodnia [pl]
 • การออกเสียง : agitacja agitacja [pl]
 • การออกเสียง : نظریه ی کپرنیک نظریه ی کپرنیک [fa]
 • การออกเสียง : ideowy ideowy [pl]
 • การออกเสียง : 度橋 度橋 [yue]
 • การออกเสียง : Фикр Фикр [uz]
 • การออกเสียง : idee wolnorynkowe idee wolnorynkowe [pl]
 • การออกเสียง : hugmyndir hugmyndir [is]
 • บันทึกการออกเสียง : sówórì sówórì [kr] รอการออกเสียง