หมวดหมู่:

icelandic

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงicelandic

 • การออกเสียง : sex
  sex [en]
 • การออกเสียง : Björk
  Björk [is]
 • การออกเสียง : Björk Guðmundsdóttir
  Björk Guðmundsdóttir [is]
 • การออกเสียง : vegvisir
  vegvisir [is]
 • การออกเสียง : Hamleys
  Hamleys [en]
 • การออกเสียง : Mýrdalsjökull
  Mýrdalsjökull [is]
 • การออกเสียง : lopapeysa
  lopapeysa [is]
 • การออกเสียง : Icelandic
  Icelandic [en]
 • การออกเสียง : Guðrið
  Guðrið [da]
 • การออกเสียง : starálfur
  starálfur [is]
 • การออกเสียง : Magnús Scheving
  Magnús Scheving [is]
 • การออกเสียง : Jóhann Jóhannsson
  Jóhann Jóhannsson [is]
 • การออกเสียง : skyndilega
  skyndilega [is]
 • การออกเสียง : tækifærum
  tækifærum [is]
 • การออกเสียง : Trausti Valsson
  Trausti Valsson [is]
 • การออกเสียง : tvíeggja
  tvíeggja [is]
 • การออกเสียง : Björgólfur Guðmundsson
  Björgólfur Guðmundsson [is]
 • การออกเสียง : sólgerð
  sólgerð [da]
 • การออกเสียง : Prose Edda
  Prose Edda [en]
 • การออกเสียง : skynsemi
  skynsemi [is]
 • การออกเสียง : Guðjón Arngrímsson
  Guðjón Arngrímsson [is]
 • การออกเสียง : Kjölfarið
  Kjölfarið [is]
 • การออกเสียง : Starfsfólkið
  Starfsfólkið [is]
 • การออกเสียง : Nemendafélagið
  Nemendafélagið [is]
 • การออกเสียง : íslensk tunga
  íslensk tunga [is]
 • การออกเสียง : myndbandaútgáfa
  myndbandaútgáfa [is]
 • การออกเสียง : kjarnorkusprengju
  kjarnorkusprengju [is]
 • การออกเสียง : Хусавик
  Хусавик [ru]
 • การออกเสียง : dauðarefsing
  dauðarefsing [is]
 • การออกเสียง : Vestrahorn
  Vestrahorn [is]
 • การออกเสียง : Ásta Sóllilja
  Ásta Sóllilja [is]
 • การออกเสียง : lævís
  lævís [is]
 • การออกเสียง : Hellnakirkja
  Hellnakirkja [is]
 • การออกเสียง : velgengni
  velgengni [is]
 • การออกเสียง : heimsóknir
  heimsóknir [is]
 • การออกเสียง : Skálholtsbók
  Skálholtsbók [is]
 • การออกเสียง : skyndilegur
  skyndilegur [is]
 • การออกเสียง : Bræðurnir
  Bræðurnir [is]