หมวดหมู่:

iceland

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงiceland

 • การออกเสียง : Egilsstaðir
  Egilsstaðir [is]
 • การออกเสียง : Ísafjörður
  Ísafjörður [is]
 • การออกเสียง : Goðafoss
  Goðafoss [is]
 • การออกเสียง : Arnaldur Indridason
  Arnaldur Indridason [is]
 • การออกเสียง : Langjökull
  Langjökull [is]
 • การออกเสียง : Eyjafjöll
  Eyjafjöll [is]
 • การออกเสียง : Borgarnes
  Borgarnes [is]
 • การออกเสียง : Elliðaey
  Elliðaey [is]
 • การออกเสียง : Mýrdalsjökull
  Mýrdalsjökull [is]
 • การออกเสียง : Dalvík
  Dalvík [is]
 • การออกเสียง : Sauðárkrókur
  Sauðárkrókur [is]
 • การออกเสียง : Eyjafjörður
  Eyjafjörður [is]
 • การออกเสียง : Dettifoss
  Dettifoss [is]
 • การออกเสียง : krona
  krona [sv]
 • การออกเสียง : Selfoss
  Selfoss [is]
 • การออกเสียง : Ásbyrgi
  Ásbyrgi [is]
 • การออกเสียง : Jarðböðin við Mývatn
  Jarðböðin við Mývatn [is]
 • การออกเสียง : Jökulsá á Fjöllum
  Jökulsá á Fjöllum [is]
 • การออกเสียง : Tröllaskagi
  Tröllaskagi [is]
 • การออกเสียง : Hljóðaklettar
  Hljóðaklettar [is]
 • การออกเสียง : Hvar er klósettið
  Hvar er klósettið [is]
 • การออกเสียง : Hofsjökull
  Hofsjökull [is]
 • การออกเสียง : Ingvar Eggert Sigurðsson
  Ingvar Eggert Sigurðsson [is]
 • การออกเสียง : Friðrik Þór Friðriksson
  Friðrik Þór Friðriksson [is]
 • การออกเสียง : Ingólfshöfði
  Ingólfshöfði [is]
 • การออกเสียง : Allsherjargoði
  Allsherjargoði [is]
 • การออกเสียง : Ólafsfjörður
  Ólafsfjörður [is]
 • การออกเสียง : Hringvegur
  Hringvegur [is]
 • การออกเสียง : úrvalsdeild
  úrvalsdeild [is]
 • การออกเสียง : Of Monsters and Men
  Of Monsters and Men [en]
 • การออกเสียง : Ρέυκιαβικ
  Ρέυκιαβικ [el]
 • การออกเสียง : Скьяульванди
  Скьяульванди [ru]
 • การออกเสียง : Althing
  Althing [en]
 • การออกเสียง : Kirkjufjara
  Kirkjufjara [is]
 • การออกเสียง : Melrakkaslétta
  Melrakkaslétta [is]
 • การออกเสียง : Sigursteinn
  Sigursteinn [is]
 • การออกเสียง : Grímsey
  Grímsey [is]
 • การออกเสียง : Tjörnes
  Tjörnes [is]
 • การออกเสียง : 아이슬란드
  아이슬란드 [ko]
 • การออกเสียง : Kabeljaukrieg
  Kabeljaukrieg [de]
 • การออกเสียง : Миватн
  Миватн [ru]
 • การออกเสียง : 레이캬비크
  레이캬비크 [ko]
 • การออกเสียง : Гудафосс
  Гудафосс [ru]
 • การออกเสียง : איסלנד
  איסלנד [he]
 • การออกเสียง : Хусавик
  Хусавик [ru]
 • การออกเสียง : Скьяульвандафльоут
  Скьяульвандафльоут [ru]
 • การออกเสียง : Skagi
  Skagi [is]
 • การออกเสียง : KELLINGIN
  KELLINGIN [fo]
 • การออกเสียง : Öxarfjörður
  Öxarfjörður [is]
 • การออกเสียง : stærðir
  stærðir [is]
 • การออกเสียง : Grenivík
  Grenivík [is]
 • การออกเสียง : Þistilfjörður
  Þistilfjörður [is]
 • การออกเสียง : Fnjóská
  Fnjóská [is]
 • การออกเสียง : आइसलैण्ड
  आइसलैण्ड [hi]
 • การออกเสียง : Lupangyelo
  Lupangyelo [tl]
 • การออกเสียง : Pakkhúsið
  Pakkhúsið [is]
 • การออกเสียง : Islandczycy
  Islandczycy [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : Snorrabraut Snorrabraut [is] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Landnámshólf Landnámshólf [is] รอการออกเสียง