หมวดหมู่:

I speak

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงI speak

  • การออกเสียง : je parle je parle [fr]
  • การออกเสียง : Dw i'n siarad... Dw i'n siarad... [cy]
  • การออกเสียง : N-giigid N-giigid [oj]
  • การออกเสียง : Ndi-giigid Ndi-giigid [oj]