หมวดหมู่:

hut

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhut

  • การออกเสียง : shed shed [en]
  • การออกเสียง : wigwam wigwam [en]
  • การออกเสียง : chata chata [es]
  • การออกเสียง : lều lều [vi]
  • การออกเสียง : dampa dampa [tl]
  • การออกเสียง : rondavel rondavel [en]
  • การออกเสียง : جھونپڑی جھونپڑی [ur]
  • การออกเสียง : בקתה בקתה [he]
  • การออกเสียง : کھولی کھولی [ur]
  • บันทึกการออกเสียง : shieling shieling [en] รอการออกเสียง