หมวดหมู่:

humors

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhumors

  • การออกเสียง : melancholy melancholy [en]
  • การออกเสียง : phlegmatic phlegmatic [en]
  • การออกเสียง : sanguine sanguine [en]
  • การออกเสียง : choler choler [en]