หมวดหมู่:

hour

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhour

 • การออกเสียง : uur uur [nl]
 • การออกเสียง : awa awa [pap]
 • การออกเสียง : ساعةَ ساعةَ [ar]
 • การออกเสียง : ساعت ساعت [fa]
 • การออกเสียง : שעה שעה [he]
 • การออกเสียง : الساعة الواحدة والربع الساعة الواحدة والربع [ar]
 • การออกเสียง : godzina godzina [pl]
 • การออกเสียง : ラッシュ ラッシュ [ja]
 • การออกเสียง : godziny godziny [pl]
 • การออกเสียง : ժամ ժամ [hy]
 • การออกเสียง : годин годин [uk]
 • การออกเสียง : الساعة الواحدة الساعة الواحدة [ar]
 • การออกเสียง : Howa Howa [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : llive llive [rom] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : saato saato [rom] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : saawa saawa [lg] รอการออกเสียง