หมวดหมู่:

horticulture

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhorticulture

 • การออกเสียง : cultivar cultivar [es]
 • การออกเสียง : hoes hoes [en]
 • การออกเสียง : Rabatte Rabatte [de]
 • การออกเสียง : astrakhan astrakhan [en]
 • การออกเสียง : horticultura horticultura [es]
 • การออกเสียง : Arreiga Arreiga [sc]
 • การออกเสียง : allu (noun) allu (noun) [sc]
 • การออกเสียง : Heckenschnittkunstwerk Heckenschnittkunstwerk [de]
 • การออกเสียง : Topiari Topiari [de]
 • การออกเสียง : àpiu àpiu [sc]
 • การออกเสียง : rootstock rootstock [en]
 • การออกเสียง : Perdingianu Perdingianu [sc]
 • การออกเสียง : pedringianu pedringianu [sro]
 • การออกเสียง : pomologia pomologia [ca]
 • การออกเสียง : allelochemical allelochemical [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Vuylstekeara Vuylstekeara [en] รอการออกเสียง