หมวดหมู่:

horses

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhorses

 • การออกเสียง : draught draught [en]
 • การออกเสียง : stable stable [en]
 • การออกเสียง : źrebię źrebię [pl]
 • การออกเสียง : sorrel sorrel [en]
 • การออกเสียง : Houyhnhnms Houyhnhnms [en]
 • การออกเสียง : draw rein draw rein [en]
 • การออกเสียง : George Stubbs George Stubbs [en]
 • การออกเสียง : draughts draughts [en]
 • การออกเสียง : rumak rumak [pl]
 • การออกเสียง : koni koni [eo]
 • การออกเสียง : Foals Foals [en]
 • การออกเสียง : tush tush [en]
 • การออกเสียง : equestrienne equestrienne [en]
 • การออกเสียง : piaffe piaffe [en]
 • การออกเสียง : pęcina pęcina [pl]
 • การออกเสียง : palfrey palfrey [en]
 • การออกเสียง : Kobyłka Kobyłka [pl]
 • การออกเสียง : equidae equidae [en]
 • การออกเสียง : kobyła kobyła [pl]
 • การออกเสียง : gymkhana gymkhana [en]
 • การออกเสียง : rymarstwo rymarstwo [pl]
 • การออกเสียง : źrebak źrebak [pl]
 • การออกเสียง : cavesson cavesson [en]
 • การออกเสียง : ściółka ściółka [pl]
 • การออกเสียง : Mennen Mennen [de]
 • การออกเสียง : maneż maneż [pl]
 • การออกเสียง : klacz klacz [pl]
 • การออกเสียง : luzak luzak [pl]
 • การออกเสียง : amblier amblier [fr]
 • การออกเสียง : unguligrade unguligrade [en]
 • การออกเสียง : Wojciech Kossak Wojciech Kossak [pl]
 • การออกเสียง : rekiretki rekiretki [fi]
 • การออกเสียง : wierzchowiec wierzchowiec [pl]
 • การออกเสียง : glome glome [fr]
 • การออกเสียง : surcingle surcingle [en]
 • การออกเสียง : jeździec jeździec [pl]
 • การออกเสียง : pinçard pinçard [fr]
 • การออกเสียง : panard panard [fr]
 • การออกเสียง : rogne-pied rogne-pied [fr]
 • การออกเสียง : sésamoïde sésamoïde [fr]
 • การออกเสียง : fer à cheval fer à cheval [fr]
 • การออกเสียง : kawaleria kawaleria [pl]
 • การออกเสียง : shaffron shaffron [en]
 • การออกเสียง : Kurozwęki Kurozwęki [pl]
 • การออกเสียง : Kaimanawa Kaimanawa [en]
 • การออกเสียง : έφιππος έφιππος [el]
 • การออกเสียง : stajenny stajenny [pl]
 • การออกเสียง : equerry equerry [en]
 • การออกเสียง : rymarz rymarz [pl]
 • การออกเสียง : gniadosz gniadosz [pl]
 • การออกเสียง : ιππείς ιππείς [el]
 • การออกเสียง : stringhalt stringhalt [en]
 • การออกเสียง : konie konie [pl]
 • การออกเสียง : maść maść [pl]
 • การออกเสียง : nieparzystokopytne nieparzystokopytne [pl]
 • การออกเสียง : Friesians Friesians [en]
 • การออกเสียง : ambleur ambleur [fr]
 • การออกเสียง : Alfred Munnings Alfred Munnings [en]
 • การออกเสียง : stajnia stajnia [pl]
 • การออกเสียง : حُصُن حُصُن [ar]
 • การออกเสียง : حُصُنُ حُصُنُ [ar]
 • การออกเสียง : 말들 말들 [ko]
 • การออกเสียง : Valjad Valjad [et]