• การออกเสียงคำว่า شرف شرف [ar]
 • การออกเสียงคำว่า عزت عزت [ur]
 • การออกเสียงคำว่า খ্বাজা খ্বাজা [bn]
 • การออกเสียงคำว่า honour honour [en]
 • การออกเสียงคำว่า cite cite [en]
 • การออกเสียงคำว่า awarded awarded [en]
 • การออกเสียงคำว่า cited cited [en]
 • การออกเสียงคำว่า citation citation [en]
 • การออกเสียงคำว่า chivalrously chivalrously [en]
 • การออกเสียงคำว่า ka·vohdh ka·vohdh [he]
 • การออกเสียงคำว่า perdre son honneur perdre son honneur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Honneurs militaires Honneurs militaires [fr]
 • การออกเสียงคำว่า place d'honneur place d'honneur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า question d'honneur question d'honneur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า J'ai l'honneur de J'ai l'honneur de [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Rendre les honneurs Rendre les honneurs [fr]
 • การออกเสียงคำว่า A vous l'honneur ! A vous l'honneur ! [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Avec les honneurs Avec les honneurs [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dette d'honneur dette d'honneur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า L'honneur est en jeu L'honneur est en jeu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า En quel honneur ? En quel honneur ? [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bandit d'honneur bandit d'honneur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า شانازی شانازی [kmr]