หมวดหมู่:

hominid

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhominid

  • การออกเสียง : Australopithecus Australopithecus [en]
  • การออกเสียง : australopiteco australopiteco [es]
  • การออกเสียง : Mousterian Mousterian [en]
  • การออกเสียง : Ardipithecus ramidus Ardipithecus ramidus [en]
  • การออกเสียง : avstralopitek avstralopitek [sl]
  • การออกเสียง : australopitec australopitec [ca]
  • การออกเสียง : australopiteekus australopiteekus [et]
  • การออกเสียง : parantrop parantrop [sl]
  • การออกเสียง : Homo naledi Homo naledi [en]