หมวดหมู่:

homeostasis

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhomeostasis

  • การออกเสียง : alcalosis alcalosis [es]