หมวดหมู่:

hombre

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhombre

  • การออกเสียง : antropológico antropológico [es]
  • การออกเสียง : Ανδρέας Ανδρέας [el]
  • การออกเสียง : d'Elbée d'Elbée [fr]
  • การออกเสียง : nér nér [qya]