หมวดหมู่:

hola

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhola

 • การออกเสียง : hola hola [es]
 • การออกเสียง : bonjour bonjour [fr]
 • การออกเสียง : trabajo trabajo [es]
 • การออกเสียง : lupa lupa [fi]
 • การออกเสียง : como esta como esta [es]
 • การออกเสียง : delirious delirious [en]
 • การออกเสียง : niltze niltze [nah]
 • การออกเสียง : molo molo [it]
 • การออกเสียง : facistelo facistelo [es]
 • การออกเสียง : ¡Nilze! ¡Nilze! [nah]
 • การออกเสียง : aprender inglés aprender inglés [es]
 • การออกเสียง : תתפטר תתפטר [he]
 • การออกเสียง : hola r hola r [pt]
 • การออกเสียง : Hola como estas Hola como estas [es]