หมวดหมู่:

hitlerowski

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhitlerowski

  • การออกเสียง : nazista nazista [pt]
  • การออกเสียง : hitlerowskie hitlerowskie [pl]
  • การออกเสียง : prohitlerowski prohitlerowski [pl]