หมวดหมู่:

historic

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhistoric

 • การออกเสียง : Guido Guido [it]
 • การออกเสียง : Albion Albion [en]
 • การออกเสียง : Pall Mall Pall Mall [en]
 • การออกเสียง : thane thane [en]
 • การออกเสียง : l'histoire l'histoire [fr]
 • การออกเสียง : Φίλιππος Β' ο Μακεδών Φίλιππος Β' ο Μακεδών [grc]
 • การออกเสียง : mesmerism mesmerism [en]
 • การออกเสียง : Puritan Puritan [en]
 • การออกเสียง : arbalest arbalest [en]
 • การออกเสียง : archaic archaic [en]
 • การออกเสียง : laird laird [en]
 • การออกเสียง : unmatched unmatched [en]
 • การออกเสียง : Wedgwood Wedgwood [en]
 • การออกเสียง : puritanism puritanism [en]
 • การออกเสียง : parlourmaid parlourmaid [en]
 • การออกเสียง : thegn thegn [en]
 • การออกเสียง : portcullis portcullis [en]
 • การออกเสียง : East Indies East Indies [en]
 • การออกเสียง : Further Pomerania Further Pomerania [en]
 • การออกเสียง : lịch sử lịch sử [vi]
 • การออกเสียง : anchorite anchorite [en]
 • การออกเสียง : stagecoach stagecoach [en]
 • การออกเสียง : allodial allodial [en]
 • การออกเสียง : pharaonic pharaonic [en]
 • การออกเสียง : Anglo-Norman Anglo-Norman [en]
 • การออกเสียง : stunk stunk [en]
 • การออกเสียง : dephlogisticated dephlogisticated [en]
 • การออกเสียง : Cheyne Walk Cheyne Walk [en]
 • การออกเสียง : disme disme [en]
 • การออกเสียง : Christian Friedrich Samuel Hahnemann Christian Friedrich Samuel Hahnemann [de]
 • การออกเสียง : Wycherley Wycherley [en]
 • การออกเสียง : Bechuanaland Bechuanaland [en]
 • การออกเสียง : Kopalnia Guido Kopalnia Guido [pl]
 • การออกเสียง : Errico Malatesta Errico Malatesta [it]
 • การออกเสียง : Haymarket Riot Haymarket Riot [en]
 • การออกเสียง : might and main might and main [en]
 • การออกเสียง : Ἰλιάς Ἰλιάς [grc]
 • การออกเสียง : aeolipile aeolipile [en]
 • การออกเสียง : fuppence fuppence [en]
 • การออกเสียง : encratite encratite [en]
 • การออกเสียง : anchoress anchoress [en]
 • การออกเสียง : Μακεδών Μακεδών [grc]
 • การออกเสียง : wiekopomna wiekopomna [pl]
 • การออกเสียง : Bardstown Bardstown [en]
 • การออกเสียง : Cloudesley Cloudesley [en]
 • การออกเสียง : Βασιλεύς Βασιλεύς [grc]
 • การออกเสียง : Newgate Newgate [en]
 • การออกเสียง : મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી [gu]
 • การออกเสียง : allodium allodium [en]
 • การออกเสียง : Φίλιππος Φίλιππος [grc]
 • การออกเสียง : kasztelania kasztelania [pl]
 • การออกเสียง : γκέτο γκέτο [el]
 • การออกเสียง : Tuğrul Bey Tuğrul Bey [tr]
 • การออกเสียง : Protectorate of Kenya Protectorate of Kenya [en]
 • การออกเสียง : wici wici [pl]
 • การออกเสียง : Oak Alley Plantation Oak Alley Plantation [en]
 • การออกเสียง : closestool closestool [en]
 • การออกเสียง : Policeywissenschaft Policeywissenschaft [de]
 • การออกเสียง : Eugene Victor Debs Eugene Victor Debs [en]
 • การออกเสียง : Bloedrivier Bloedrivier [af]
 • การออกเสียง : basse danse basse danse [en]
 • การออกเสียง : Βασιλεῖς Βασιλεῖς [grc]
 • การออกเสียง : shrieval shrieval [en]
 • การออกเสียง : Hither Pomerania Hither Pomerania [en]
 • การออกเสียง : Corpsstudententum Corpsstudententum [de]
 • การออกเสียง : hetmański hetmański [pl]
 • การออกเสียง : Средневековье Средневековье [ru]
 • การออกเสียง : historyczną historyczną [pl]