หมวดหมู่:

histoire

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhistoire

 • การออกเสียง : Costa Rica Costa Rica [es]
 • การออกเสียง : Sri Lanka Sri Lanka [es]
 • การออกเสียง : Liechtenstein Liechtenstein [de]
 • การออกเสียง : Cuba Cuba [en]
 • การออกเสียง : Guyana Guyana [en]
 • การออกเสียง : Ceuta Ceuta [es]
 • การออกเสียง : Bahamas Bahamas [es]
 • การออกเสียง : Kerala Kerala [ml]
 • การออกเสียง : São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe [pt]
 • การออกเสียง : Turquie Turquie [fr]
 • การออกเสียง : Karl Marx Karl Marx [de]
 • การออกเสียง : Malawi Malawi [en]
 • การออกเสียง : Brunéi Brunéi [es]
 • การออกเสียง : Montserrat Montserrat [ca]
 • การออกเสียง : Lesotho Lesotho [en]
 • การออกเสียง : Tonga Tonga [en]
 • การออกเสียง : Ruanda Ruanda [es]
 • การออกเสียง : Aruba Aruba [en]
 • การออกเสียง : venda venda [es]
 • การออกเสียง : Swaziland Swaziland [en]
 • การออกเสียง : Bazaine Bazaine [fr]
 • การออกเสียง : îles Baléares îles Baléares [fr]
 • การออกเสียง : 歴史的 建造物 歴史的 建造物 [ja]
 • การออกเสียง : États-Unis d’Amérique États-Unis d’Amérique [fr]
 • การออกเสียง : haussmannisation haussmannisation [fr]
 • การออกเสียง : Ravachol Ravachol [fr]
 • การออกเสียง : chiton chiton [en]
 • การออกเสียง : Gabriel Péri Gabriel Péri [fr]
 • การออกเสียง : Tadjikistan Tadjikistan [fr]
 • การออกเสียง : Roc des Sers Roc des Sers [fr]
 • การออกเสียง : Eylau Eylau [fr]
 • การออกเสียง : Vel’d’hiv Vel’d’hiv [fr]
 • การออกเสียง : Bermudes Bermudes [fr]
 • การออกเสียง : la Bataille de la Marne la Bataille de la Marne [fr]
 • การออกเสียง : ajman ajman [ar]
 • การออกเสียง : Guatémala Guatémala [fr]
 • การออกเสียง : La paix d'Amiens La paix d'Amiens [fr]
 • การออกเสียง : Mailly-Nesle Mailly-Nesle [fr]
 • การออกเสียง : mamelouk mamelouk [fr]
 • การออกเสียง : Guyane britannique Guyane britannique [fr]
 • การออกเสียง : Chemin des Dames Chemin des Dames [fr]
 • การออกเสียง : Taïwan Taïwan [fr]
 • การออกเสียง : Sahara espagnol Sahara espagnol [fr]
 • การออกเสียง : Tchétchénie Tchétchénie [fr]
 • การออกเสียง : Liévain-Bonaventure Proyart Liévain-Bonaventure Proyart [fr]
 • การออกเสียง : Libéria Libéria [pt]
 • การออกเสียง : Nicolas Béhuchet Nicolas Béhuchet [fr]
 • การออกเสียง : toute l'histoire toute l'histoire [fr]
 • การออกเสียง : Établissements français de l’Océanie Établissements français de l’Océanie [fr]
 • การออกเสียง : Royaume hachémite de Jordanie Royaume hachémite de Jordanie [fr]
 • การออกเสียง : trabée trabée [fr]
 • การออกเสียง : Zambie Zambie [cs]
 • การออกเสียง : Royaume du Bhoutan Royaume du Bhoutan [fr]
 • การออกเสียง : faide faide [ga]
 • การออกเสียง : Hugues Quiéret Hugues Quiéret [fr]
 • การออกเสียง : São Tomé-et-Príncipe São Tomé-et-Príncipe [fr]
 • การออกเสียง : Jean d'Ockeghem Jean d'Ockeghem [fr]
 • การออกเสียง : Royaume du Cambodge Royaume du Cambodge [fr]
 • การออกเสียง : Siècle d'or espagnol Siècle d'or espagnol [fr]
 • การออกเสียง : les pieds noirs fuirent l'Algérie les pieds noirs fuirent l'Algérie [fr]
 • การออกเสียง : Territoires palestiniens occupés Territoires palestiniens occupés [fr]
 • การออกเสียง : Royaume de Thaïlande Royaume de Thaïlande [fr]
 • การออกเสียง : Porto Rico Porto Rico [pt]
 • การออกเสียง : Royaume de Suède Royaume de Suède [fr]
 • การออกเสียง : Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie [fr]
 • การออกเสียง : Casteja Casteja [fr]
 • การออกเสียง : Barbade Barbade [fr]
 • การออกเสียง : Saint-Thomas-et-Prince Saint-Thomas-et-Prince [fr]
 • การออกเสียง : Antilles néerlandaises Antilles néerlandaises [fr]
 • การออกเสียง : R.F.A. R.F.A. [fr]
 • การออกเสียง : Ligue étolienne Ligue étolienne [fr]
 • การออกเสียง : Hécatomnide Hécatomnide [fr]
 • การออกเสียง : Guy-Crescent Fagon Guy-Crescent Fagon [fr]
 • การออกเสียง : République bolivarienne du Venezuela République bolivarienne du Venezuela [fr]
 • การออกเสียง : U.R.S.S. U.R.S.S. [fr]
 • การออกเสียง : Cariens Cariens [fr]
 • การออกเสียง : Royaume d’Espagne Royaume d’Espagne [fr]
 • การออกเสียง : Somalie française Somalie française [fr]
 • การออกเสียง : les Empires centraux les Empires centraux [fr]
 • การออกเสียง : Lespy Lespy [fr]
 • การออกเสียง : Pierre Poujade Pierre Poujade [fr]
 • การออกเสียง : Noces de Cana Noces de Cana [fr]
 • การออกเสียง : Royaume des Pays-Bas Royaume des Pays-Bas [fr]
 • การออกเสียง : Jean Ockeghem Jean Ockeghem [fr]
 • การออกเสียง : Union du Myanmar Union du Myanmar [fr]
 • การออกเสียง : Lelièpvre Lelièpvre [fr]
 • การออกเสียง : Sainte-Hélène Sainte-Hélène [fr]
 • การออกเสียง : Saint-Thomas-et-île du Prince Saint-Thomas-et-île du Prince [fr]
 • การออกเสียง : Louis-Philippe Ier le dernier roi Louis-Philippe Ier le dernier roi [fr]
 • การออกเสียง : Rennequin Rennequin [fr]
 • การออกเสียง : îles Caïmans îles Caïmans [fr]
 • การออกเสียง : Nigérie Nigérie [cs]
 • การออกเสียง : Lucio Quinzio Cincinnato Lucio Quinzio Cincinnato [it]
 • การออกเสียง : Iles Sandwich du Sud Iles Sandwich du Sud [fr]
 • การออกเสียง : Arpitanie Arpitanie [fr]
 • การออกเสียง : Arabie séoudite Arabie séoudite [fr]
 • การออกเสียง : Outrey Outrey [fr]
 • การออกเสียง : surintendant surintendant [fr]
 • การออกเสียง : Tamerlan Tamerlan [fr]
 • การออกเสียง : monarchie de Habsbourg monarchie de Habsbourg [fr]