หมวดหมู่:

himlakroppar

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhimlakroppar

  • การออกเสียง : stjärna stjärna [sv]
  • การออกเสียง : måne måne [sv]
  • การออกเสียง : jorden jorden [sv]
  • การออกเสียง : månen månen [da]
  • การออกเสียง : solen solen [da]