หมวดหมู่:

hie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhie

  • การออกเสียง : Mhoro Mhoro [sn]