หมวดหมู่:

hie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhie

  • การออกเสียงคำว่า Mhoro Mhoro [sn]