หมวดหมู่:

Herbs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงHerbs

 • การออกเสียง : sage sage [en]
 • การออกเสียง : thyme thyme [en]
 • การออกเสียง : Rosemary Rosemary [en]
 • การออกเสียง : 草 [zh]
 • การออกเสียง : pesto pesto [it]
 • การออกเสียง : Hop Hop [en]
 • การออกเสียง : Erica Erica [en]
 • การออกเสียง : edelweiss edelweiss [en]
 • การออกเสียง : 迷迭香 迷迭香 [yue]
 • การออกเสียง : coriander coriander [en]
 • การออกเสียง : dill dill [en]
 • การออกเสียง : bitterzoet bitterzoet [nl]
 • การออกเสียง : helm helm [en]
 • การออกเสียง : Distel Distel [de]
 • การออกเสียง : watercress watercress [en]
 • การออกเสียง : clematis clematis [en]
 • การออกเสียง : sweet basil sweet basil [en]
 • การออกเสียง : erva-cidreira erva-cidreira [pt]
 • การออกเสียง : tarragon tarragon [en]
 • การออกเสียง : bieslook bieslook [nl]
 • การออกเสียง : Valerian Valerian [ro]
 • การออกเสียง : maca maca [bs]
 • การออกเสียง : agrimonie agrimonie [nl]
 • การออกเสียง : kaasjeskruid kaasjeskruid [nl]
 • การออกเสียง : Estragon Estragon [de]
 • การออกเสียง : muurleeuwebek muurleeuwebek [nl]
 • การออกเสียง : Reseda Reseda [de]
 • การออกเสียง : rozemarijn rozemarijn [nl]
 • การออกเสียง : smalle weegbree smalle weegbree [nl]
 • การออกเสียง : pijlkruid pijlkruid [nl]
 • การออกเสียง : rosmarino rosmarino [it]
 • การออกเสียง : gele morgenster gele morgenster [nl]
 • การออกเสียง : lente-ui lente-ui [nl]
 • การออกเสียง : leverbloempje leverbloempje [nl]
 • การออกเสียง : dille dille [nl]
 • การออกเสียง : gele plomp gele plomp [nl]
 • การออกเสียง : kamperfoelie kamperfoelie [nl]
 • การออกเสียง : teunisbloem teunisbloem [nl]
 • การออกเสียง : cistus cistus [nl]
 • การออกเสียง : meidoorn meidoorn [nl]
 • การออกเสียง : hengel hengel [nl]
 • การออกเสียง : kleefkruid kleefkruid [nl]
 • การออกเสียง : speenkruid speenkruid [nl]
 • การออกเสียง : stinkend nieskruid stinkend nieskruid [nl]
 • การออกเสียง : epazote epazote [pt]
 • การออกเสียง : melisse melisse [nl]
 • การออกเสียง : chervil chervil [fr]
 • การออกเสียง : mirte mirte [nl]
 • การออกเสียง : bereklauw bereklauw [nl]
 • การออกเสียง : kattestaart kattestaart [nl]
 • การออกเสียง : asclepias asclepias [en]
 • การออกเสียง : duizendblad duizendblad [nl]
 • การออกเสียง : gagel gagel [nl]
 • การออกเสียง : anemoon anemoon [nl]
 • การออกเสียง : Tiá Tô Tiá Tô [vi]
 • การออกเสียง : zilverschoon zilverschoon [nl]
 • การออกเสียง : mäta mäta [sk]
 • การออกเสียง : margriet margriet [nl]
 • การออกเสียง : zoethout zoethout [nl]
 • การออกเสียง : guarnición guarnición [es]
 • การออกเสียง : Voynich Manuscript Voynich Manuscript [en]
 • การออกเสียง : basilicum basilicum [nl]
 • การออกเสียง : brem brem [yi]
 • การออกเสียง : mansoor mansoor [nl]
 • การออกเสียง : hopklaver hopklaver [nl]
 • การออกเสียง : rode klaver rode klaver [nl]
 • การออกเสียง : bugloss bugloss [en]
 • การออกเสียง : beemdooievaarsbek beemdooievaarsbek [nl]
 • การออกเสียง : bleek bosvogeltje bleek bosvogeltje [nl]
 • การออกเสียง : grote pimpernel grote pimpernel [nl]
 • การออกเสียง : lijsterbes lijsterbes [nl]
 • การออกเสียง : wilde kaardeboel wilde kaardeboel [nl]
 • การออกเสียง : bergbonekruid bergbonekruid [nl]
 • การออกเสียง : welriekende nachtorchis welriekende nachtorchis [nl]
 • การออกเสียง : valse salie valse salie [nl]
 • การออกเสียง : θρούμπι θρούμπι [el]
 • การออกเสียง : knopherik knopherik [nl]
 • การออกเสียง : blaasjeskruid blaasjeskruid [nl]
 • การออกเสียง : cayennepeper cayennepeper [nl]
 • การออกเสียง : veenpluis veenpluis [nl]
 • การออกเสียง : vogelnestje vogelnestje [nl]
 • การออกเสียง : hondsdraf hondsdraf [nl]
 • การออกเสียง : jeneverbes jeneverbes [nl]
 • การออกเสียง : oranje havikskruid oranje havikskruid [nl]
 • การออกเสียง : echt walstro echt walstro [nl]
 • การออกเสียง : wouw wouw [nl]
 • การออกเสียง : citroengras citroengras [nl]
 • การออกเสียง : witte dovenetel witte dovenetel [nl]
 • การออกเสียง : heggedoornzaad heggedoornzaad [nl]
 • การออกเสียง : muurbloem muurbloem [nl]
 • การออกเสียง : alpenaster alpenaster [nl]
 • การออกเสียง : kardinaalsmuts kardinaalsmuts [nl]
 • การออกเสียง : robertskruid robertskruid [nl]
 • การออกเสียง : heksenkruid heksenkruid [nl]
 • การออกเสียง : horehound horehound [en]
 • การออกเสียง : wilgeroosje wilgeroosje [nl]
 • การออกเสียง : waterpest waterpest [nl]
 • การออกเสียง : bingelkruid bingelkruid [nl]
 • การออกเสียง : wolfspoot wolfspoot [nl]
 • การออกเสียง : zandblauwtje zandblauwtje [nl]