หมวดหมู่:

heraldry

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงheraldry

 • การออกเสียง : argent argent [fr]
 • การออกเสียง : sable sable [fr]
 • การออกเสียง : angle angle [en]
 • การออกเสียง : Chevron Chevron [fr]
 • การออกเสียง : ermine ermine [en]
 • การออกเสียง : ouroboros ouroboros [fr]
 • การออกเสียง : animé animé [es]
 • การออกเสียง : barbé barbé [fr]
 • การออกเสียง : agace agace [fr]
 • การออกเสียง : panier panier [fr]
 • การออกเสียง : volant volant [fr]
 • การออกเสียง : à deux têtes à deux têtes [fr]
 • การออกเสียง : appendices appendices [en]
 • การออกเสียง : fleur-de-lis fleur-de-lis [fr]
 • การออกเสียง : potent potent [en]
 • การออกเสียง : fusil fusil [fr]
 • การออกเสียง : ang ang [vi]
 • การออกเสียง : passant passant [fr]
 • การออกเสียง : baril baril [lmo]
 • การออกเสียง : inescutcheon inescutcheon [en]
 • การออกเสียง : calice calice [fr]
 • การออกเสียง : accolé accolé [fr]
 • การออกเสียง : couchant couchant [en]
 • การออกเสียง : à plomb à plomb [fr]
 • การออกเสียง : cockatrice cockatrice [en]
 • การออกเสียง : archange archange [fr]
 • การออกเสียง : camelopard camelopard [en]
 • การออกเสียง : purpure purpure [en]
 • การออกเสียง : Fleury Fleury [fr]
 • การออกเสียง : rampant rampant [en]
 • การออกเสียง : respectant respectant [fr]
 • การออกเสียง : carnation carnation [en]
 • การออกเสียง : chevroned chevroned [en]
 • การออกเสียง : pean pean [en]
 • การออกเสียง : anse anse [fr]
 • การออกเสียง : accompagnement accompagnement [fr]
 • การออกเสียง : beffroi beffroi [fr]
 • การออกเสียง : saltant saltant [ca]
 • การออกเสียง : acculé acculé [fr]
 • การออกเสียง : gules gules [en]
 • การออกเสียง : banderole banderole [fr]
 • การออกเสียง : Arche de Noé Arche de Noé [fr]
 • การออกเสียง : demi-aigle demi-aigle [fr]
 • การออกเสียง : agité agité [fr]
 • การออกเสียง : erminois erminois [en]
 • การออกเสียง : accorné accorné [fr]
 • การออกเสียง : Angon des Francs Angon des Francs [fr]
 • การออกเสียง : affaissé affaissé [fr]
 • การออกเสียง : Helmkleinod Helmkleinod [de]
 • การออกเสียง : calvaire calvaire [fr]
 • การออกเสียง : canne à sucre canne à sucre [fr]
 • การออกเสียง : Heroldsbild Heroldsbild [de]
 • การออกเสียง : fausses armoiries fausses armoiries [fr]
 • การออกเสียง : abased abased [en]
 • การออกเสียง : counter-vair counter-vair [en]
 • การออกเสียง : achements achements [fr]
 • การออกเสียง : Araine Araine [fr]
 • การออกเสียง : adossés adossés [fr]
 • การออกเสียง : recursant recursant [en]
 • การออกเสียง : chevronel chevronel [en]
 • การออกเสียง : anté anté [fr]
 • การออกเสียง : annelet annelet [fr]
 • การออกเสียง : vair vair [en]
 • การออกเสียง : guardant guardant [en]
 • การออกเสียง : bastillé bastillé [fr]
 • การออกเสียง : bataillé bataillé [fr]
 • การออกเสียง : archières archières [fr]
 • การออกเสียง : regardant regardant [fr]
 • การออกเสียง : counter-potent counter-potent [en]
 • การออกเสียง : Rangkrone Rangkrone [de]
 • การออกเสียง : trippant trippant [en]
 • การออกเสียง : adextré adextré [fr]
 • การออกเสียง : Tingierung Tingierung [de]
 • การออกเสียง : animaux chimériques animaux chimériques [fr]
 • การออกเสียง : armes pures et pleines armes pures et pleines [fr]
 • การออกเสียง : barre basse barre basse [fr]
 • การออกเสียง : Helmdecke Helmdecke [de]
 • การออกเสียง : trichordate trichordate [en]
 • การออกเสียง : bardé bardé [fr]
 • การออกเสียง : armé armé [fr]
 • การออกเสียง : accouple accouple [fr]
 • การออกเสียง : chequy chequy [en]
 • การออกเสียง : accroupi accroupi [fr]
 • การออกเสียง : Helmzier Helmzier [de]
 • การออกเสียง : mantling mantling [en]
 • การออกเสียง : battoir battoir [fr]
 • การออกเสียง : anglé anglé [fr]
 • การออกเสียง : main d'aigle main d'aigle [fr]
 • การออกเสียง : caféier caféier [fr]
 • การออกเสียง : appointi appointi [fr]
 • การออกเสียง : anille anille [fr]
 • การออกเสียง : Helmwulst Helmwulst [de]
 • การออกเสียง : King of Arms King of Arms [en]
 • การออกเสียง : banneret banneret [fr]
 • การออกเสียง : accosté accosté [fr]
 • การออกเสียง : statant statant [en]
 • การออกเสียง : Siebmachers Wappenbuch Siebmachers Wappenbuch [de]
 • การออกเสียง : affûté affûté [fr]
 • การออกเสียง : Blasonierung Blasonierung [de]
 • การออกเสียง : appointés appointés [fr]