หมวดหมู่:

Helicopter

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงHelicopter

  • การออกเสียง : helikopter helikopter [pl]
  • การออกเสียง : حوامات حوامات [ar]
  • การออกเสียง : هليكوبتر هليكوبتر [ar]
  • การออกเสียง : مروحية مروحية [ar]
  • การออกเสียง : śmigłowiec śmigłowiec [pl]
  • บันทึกการออกเสียง : elikapta elikapta [jam] รอการออกเสียง