หมวดหมู่:

hej

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhej

  • การออกเสียง : hej hej [sv]
  • การออกเสียง : hvad hvad [da]