• การออกเสียงคำว่า observation deck observation deck [en]
 • การออกเสียงคำว่า גּוֹבַהּ גּוֹבַהּ [he]
 • การออกเสียงคำว่า daldra daldra [cy]
 • การออกเสียงคำว่า altura altura [pt]
 • การออกเสียงคำว่า 丈 (たけ) 丈 (たけ) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า wysokość wysokość [pl]
 • การออกเสียงคำว่า przerosnąć przerosnąć [pl]
 • การออกเสียงคำว่า 経 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า la hauteur la hauteur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tallish tallish [en]
 • การออกเสียงคำว่า elevation elevation [en]
 • การออกเสียงคำว่า たて たて [ja]
 • การออกเสียงคำว่า monumentalny monumentalny [pl]
 • การออกเสียงคำว่า ogrom ogrom [pl]
 • การออกเสียงคำว่า konus konus [pl]
 • การออกเสียงคำว่า steep steep [en]
 • การออกเสียงคำว่า גובה גובה [he]
 • การออกเสียงคำว่า multistorey multistorey [en]
 • การออกเสียงคำว่า 768 768 [en]
 • การออกเสียงคำว่า 고도 고도 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า towering towering [en]
 • การออกเสียงคำว่า floor-to-ceiling floor-to-ceiling [en]
 • การออกเสียงคำว่า ascent ascent [en]
 • การออกเสียงคำว่า topping topping [en]