หมวดหมู่:

hebreo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhebreo

  • การออกเสียง : Dios
    Dios [es]
  • การออกเสียง : Jatniel
    Jatniel [es]
  • การออกเสียง : שעון
    שעון [he]