หมวดหมู่:

Heaney

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงHeaney

 • การออกเสียง : Forties
  Forties [en]
 • การออกเสียง : Tyne
  Tyne [en]
 • การออกเสียง : FitzRoy
  FitzRoy [en]
 • การออกเสียง : Fastnet
  Fastnet [en]
 • การออกเสียง : Irish Sea
  Irish Sea [en]
 • การออกเสียง : dogger
  dogger [nl]
 • การออกเสียง : Southeast Iceland
  Southeast Iceland [en]
 • การออกเสียง : Humber
  Humber [en]
 • การออกเสียง : Faeroes
  Faeroes [en]
 • การออกเสียง : Lundy
  Lundy [en]
 • การออกเสียง : Biscay
  Biscay [en]