หมวดหมู่:

health

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhealth

 • การออกเสียง : quinoa
  quinoa [en]
 • การออกเสียง : larynx
  larynx [en]
 • การออกเสียง : diabetes
  diabetes [en]
 • การออกเสียง : prescription
  prescription [en]
 • การออกเสียง : kidney
  kidney [en]
 • การออกเสียง : vaccination
  vaccination [en]
 • การออกเสียง : Gesundheit
  Gesundheit [de]
 • การออกเสียง : liver
  liver [en]
 • การออกเสียง : Slàinte
  Slàinte [gd]
 • การออกเสียง : guava
  guava [en]
 • การออกเสียง : Training
  Training [en]
 • การออกเสียง : peau
  peau [fr]
 • การออกเสียง : cancer
  cancer [en]
 • การออกเสียง : effervescent
  effervescent [en]
 • การออกเสียง : immune
  immune [en]
 • การออกเสียง : contagion
  contagion [en]
 • การออกเสียง : hôpital
  hôpital [fr]
 • การออกเสียง : chirurgie
  chirurgie [de]
 • การออกเสียง : dermatology
  dermatology [en]
 • การออกเสียง : syndrome
  syndrome [en]
 • การออกเสียง : 健康
  健康 [zh]
 • การออกเสียง : veterinary surgeon
  veterinary surgeon [en]
 • การออกเสียง : trainer
  trainer [en]
 • การออกเสียง : heal
  heal [en]
 • การออกเสียง : angine de poitrine
  angine de poitrine [fr]
 • การออกเสียง : nails
  nails [en]
 • การออกเสียง : contamination
  contamination [en]
 • การออกเสียง : diagnostic
  diagnostic [en]
 • การออกเสียง : ГМО
  ГМО [ru]
 • การออกเสียง : crise
  crise [fr]
 • การออกเสียง : scalpel
  scalpel [en]
 • การออกเสียง : santé
  santé [fr]
 • การออกเสียง : chiropractitioner
  chiropractitioner [en]
 • การออกเสียง : talc
  talc [en]
 • การออกเสียง : Viagra
  Viagra [en]
 • การออกเสียง : immunity
  immunity [en]
 • การออกเสียง : attaque
  attaque [fr]
 • การออกเสียง : gonorrea
  gonorrea [es]
 • การออกเสียง : vaccin
  vaccin [fr]
 • การออกเสียง : fœtus
  fœtus [fr]
 • การออกเสียง : irritation
  irritation [en]
 • การออกเสียง : sana
  sana [fi]
 • การออกเสียง : magnetic resonance imaging
  magnetic resonance imaging [en]
 • การออกเสียง : plancton
  plancton [es]
 • การออกเสียง : savon de Marseille
  savon de Marseille [fr]
 • การออกเสียง : ligament
  ligament [en]
 • การออกเสียง : Poing
  Poing [fr]
 • การออกเสียง : sirène
  sirène [fr]
 • การออกเสียง : capillaire
  capillaire [fr]
 • การออกเสียง : somnolence
  somnolence [en]
 • การออกเสียง : cracher
  cracher [fr]
 • การออกเสียง : inoculate
  inoculate [en]
 • การออกเสียง : Bill & Melinda Gates Foundation
  Bill & Melinda Gates Foundation [en]
 • การออกเสียง : clopidogrel
  clopidogrel [fr]
 • การออกเสียง : masque
  masque [fr]
 • การออกเสียง : transplantation
  transplantation [en]
 • การออกเสียง : stye
  stye [en]
 • การออกเสียง : rougeole
  rougeole [fr]
 • การออกเสียง : palpitation
  palpitation [en]
 • การออกเสียง : brancard
  brancard [fr]
 • การออกเสียง : Un Ricard, sinon rien
  Un Ricard, sinon rien [fr]
 • การออกเสียง : homeopathic
  homeopathic [en]
 • การออกเสียง : transfusion
  transfusion [fr]
 • การออกเสียง : convalescing
  convalescing [en]
 • การออกเสียง : comprimé
  comprimé [fr]
 • การออกเสียง : entorse
  entorse [fr]
 • การออกเสียง : lobe
  lobe [en]
 • การออกเสียง : bronchiole
  bronchiole [en]
 • การออกเสียง : solarium
  solarium [en]
 • การออกเสียง : Géricault
  Géricault [fr]
 • การออกเสียง : tendon
  tendon [en]
 • การออกเสียง : lymphocytic
  lymphocytic [en]
 • การออกเสียง : Advil
  Advil [fr]
 • การออกเสียง : maladie
  maladie [fr]
 • การออกเสียง : désinfectant
  désinfectant [fr]
 • การออกเสียง : toux
  toux [fr]
 • การออกเสียง : Ambroise Paré
  Ambroise Paré [fr]
 • การออกเสียง : Cialis
  Cialis [en]
 • การออกเสียง : analgésique
  analgésique [fr]
 • การออกเสียง : 保健服务
  保健服务 [zh]
 • การออกเสียง : tran
  tran [pl]
 • การออกเสียง : artère
  artère [fr]
 • การออกเสียง : aspirine
  aspirine [fr]
 • การออกเสียง : paracétamol
  paracétamol [fr]
 • การออกเสียง : senza glutine
  senza glutine [it]
 • การออกเสียง : pince à épiler
  pince à épiler [fr]
 • การออกเสียง : Candida
  Candida [pt]
 • การออกเสียง : rotule
  rotule [fr]
 • การออกเสียง : Howard Hughes Medical Institute
  Howard Hughes Medical Institute [en]
 • การออกเสียง : fibrillation
  fibrillation [en]
 • การออกเสียง : décès
  décès [fr]
 • การออกเสียง : fouler
  fouler [fr]
 • การออกเสียง : apnée
  apnée [fr]
 • การออกเสียง : paludisme
  paludisme [fr]
 • การออกเสียง : aide-soignant
  aide-soignant [fr]
 • การออกเสียง : 康复理疗
  康复理疗 [zh]
 • การออกเสียง : douloureux
  douloureux [fr]
 • การออกเสียง : Scitec
  Scitec [en]
 • การออกเสียง : 药剂师
  药剂师 [zh]
 • การออกเสียง : gélule
  gélule [fr]