หมวดหมู่:

health

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhealth

 • การออกเสียง : quinoa quinoa [en]
 • การออกเสียง : larynx larynx [en]
 • การออกเสียง : diabetes diabetes [en]
 • การออกเสียง : prescription prescription [en]
 • การออกเสียง : kidney kidney [en]
 • การออกเสียง : vaccination vaccination [en]
 • การออกเสียง : Gesundheit Gesundheit [de]
 • การออกเสียง : liver liver [en]
 • การออกเสียง : Slàinte Slàinte [gd]
 • การออกเสียง : Training Training [en]
 • การออกเสียง : guava guava [en]
 • การออกเสียง : peau peau [fr]
 • การออกเสียง : cancer cancer [en]
 • การออกเสียง : effervescent effervescent [en]
 • การออกเสียง : contagion contagion [en]
 • การออกเสียง : dermatology dermatology [en]
 • การออกเสียง : immune immune [en]
 • การออกเสียง : chirurgie chirurgie [de]
 • การออกเสียง : hôpital hôpital [fr]
 • การออกเสียง : veterinary surgeon veterinary surgeon [en]
 • การออกเสียง : syndrome syndrome [en]
 • การออกเสียง : 健康 健康 [zh]
 • การออกเสียง : trainer trainer [en]
 • การออกเสียง : heal heal [en]
 • การออกเสียง : angine de poitrine angine de poitrine [fr]
 • การออกเสียง : contamination contamination [en]
 • การออกเสียง : ГМО ГМО [ru]
 • การออกเสียง : nails nails [en]
 • การออกเสียง : diagnostic diagnostic [en]
 • การออกเสียง : crise crise [fr]
 • การออกเสียง : chiropractitioner chiropractitioner [en]
 • การออกเสียง : scalpel scalpel [en]
 • การออกเสียง : talc talc [en]
 • การออกเสียง : gonorrea gonorrea [es]
 • การออกเสียง : attaque attaque [fr]
 • การออกเสียง : Viagra Viagra [en]
 • การออกเสียง : santé santé [fr]
 • การออกเสียง : immunity immunity [en]
 • การออกเสียง : vaccin vaccin [fr]
 • การออกเสียง : irritation irritation [en]
 • การออกเสียง : magnetic resonance imaging magnetic resonance imaging [en]
 • การออกเสียง : savon de Marseille savon de Marseille [fr]
 • การออกเสียง : plancton plancton [es]
 • การออกเสียง : sana sana [fi]
 • การออกเสียง : fœtus fœtus [fr]
 • การออกเสียง : ligament ligament [en]
 • การออกเสียง : capillaire capillaire [fr]
 • การออกเสียง : cracher cracher [fr]
 • การออกเสียง : inoculate inoculate [en]
 • การออกเสียง : Poing Poing [fr]
 • การออกเสียง : somnolence somnolence [en]
 • การออกเสียง : Bill & Melinda Gates Foundation Bill & Melinda Gates Foundation [en]
 • การออกเสียง : sirène sirène [fr]
 • การออกเสียง : transplantation transplantation [en]
 • การออกเสียง : stye stye [en]
 • การออกเสียง : masque masque [fr]
 • การออกเสียง : clopidogrel clopidogrel [fr]
 • การออกเสียง : palpitation palpitation [en]
 • การออกเสียง : rougeole rougeole [fr]
 • การออกเสียง : brancard brancard [fr]
 • การออกเสียง : senza glutine senza glutine [it]
 • การออกเสียง : Un Ricard, sinon rien Un Ricard, sinon rien [fr]
 • การออกเสียง : convalescing convalescing [en]
 • การออกเสียง : homeopathic homeopathic [en]
 • การออกเสียง : comprimé comprimé [fr]
 • การออกเสียง : transfusion transfusion [fr]
 • การออกเสียง : entorse entorse [fr]
 • การออกเสียง : lobe lobe [en]
 • การออกเสียง : solarium solarium [en]
 • การออกเสียง : Géricault Géricault [fr]
 • การออกเสียง : lymphocytic lymphocytic [en]
 • การออกเสียง : désinfectant désinfectant [fr]
 • การออกเสียง : tendon tendon [en]
 • การออกเสียง : Advil Advil [fr]
 • การออกเสียง : maladie maladie [fr]
 • การออกเสียง : bronchiole bronchiole [en]
 • การออกเสียง : analgésique analgésique [fr]
 • การออกเสียง : 保健服务 保健服务 [zh]
 • การออกเสียง : tran tran [pl]
 • การออกเสียง : aspirine aspirine [fr]
 • การออกเสียง : paracétamol paracétamol [fr]
 • การออกเสียง : pince à épiler pince à épiler [fr]
 • การออกเสียง : Cialis Cialis [en]
 • การออกเสียง : rotule rotule [fr]
 • การออกเสียง : Ambroise Paré Ambroise Paré [fr]
 • การออกเสียง : Candida Candida [pt]
 • การออกเสียง : toux toux [fr]
 • การออกเสียง : artère artère [fr]
 • การออกเสียง : Howard Hughes Medical Institute Howard Hughes Medical Institute [en]
 • การออกเสียง : fouler fouler [fr]
 • การออกเสียง : fibrillation fibrillation [en]
 • การออกเสียง : apnée apnée [fr]
 • การออกเสียง : paludisme paludisme [fr]
 • การออกเสียง : aide-soignant aide-soignant [fr]
 • การออกเสียง : 康复理疗 康复理疗 [zh]
 • การออกเสียง : 药剂师 药剂师 [zh]
 • การออกเสียง : décès décès [fr]
 • การออกเสียง : gélule gélule [fr]
 • การออกเสียง : épidémiologie épidémiologie [fr]
 • การออกเสียง : impétigo impétigo [es]