หมวดหมู่:

hawk

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhawk

 • การออกเสียง : yarak yarak [tr]
 • การออกเสียง : 鷹 [zh]
 • การออกเสียง : gwalch gwalch [cy]
 • การออกเสียง : baz baz [tt]
 • การออกเสียง : tawodi tawodi [chr]
 • การออกเสียง : Jastrzębowski Jastrzębowski [pl]
 • การออกเสียง : פֿאַלק פֿאַלק [yi]
 • การออกเสียง : χρυσογέρακο χρυσογέρακο [el]
 • การออกเสียง : tlohtli tlohtli [nah]
 • การออกเสียง : 鵄 [ja]
 • การออกเสียง : νανογέρακο νανογέρακο [el]
 • การออกเสียง : sharp-shinned sharp-shinned [en]
 • การออกเสียง : Teyr Teyr [kmr]
 • การออกเสียง : Lawin Lawin [tl]
 • การออกเสียง : tiercel tiercel [en]
 • การออกเสียง : okolee okolee [om]
 • การออกเสียง : γεράκι γεράκι [el]
 • การออกเสียง : fajkua fajkua [sq]
 • บันทึกการออกเสียง : lohheya lohheya [ss] รอการออกเสียง