หมวดหมู่:

hatchet

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhatchet

  • การออกเสียง : toporek toporek [pl]
  • การออกเสียง : poleax poleax [en]